Ansøg om midler

NAVADA – naturvidenskabelig dannelse i dagtilbud

NAVADA er et forskningsprojekt på Institut for Pædagoguddannelse på Københavns Professionshøjskole, der har fokus på at undersøge, hvordan vi gør små børn mere nysgerrige på naturen i de pædagogiske lærings- og legemiljøer.

Formålet med projektet er i et samarbejde med pædagogisk personale at udvikle science-pædagogiske lege- og læringsmiljøer i dagtilbud med fokus på at fremme børns nysgerrighed og undren over naturlige fænomener, og støtte dem i at finde svar på denne undren. Gennem dette arbejde er det ambitionen at kombinere børns interesse for naturen og oplevelser i naturen med viden om, hvordan de kan være med til at passe godt på naturen.

I løbet af projektets femårige bevillingsperiode opbygges et nyt fælles og samlende videns- og forskningsmiljø, som har fokus på science, natur og bæredygtighed. Projektet, der har fået navnet NAVADA, skal munde ud i en model for certificering, så dagtilbud fremadrettet kan blive certificeret som science-børnehaver.

Læs mere på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside.