Ansøg om midler

Novo Nordisk Foundation Cellerator

Initiativet skal være med til at styrke det danske økosystem for celleterapi og bidrage til at skabe nye, banebrydende behandlingsformer. 

Projekt data

År
2023

Kontakt

Lise Gehl Svendsen
Project Coordinator, Medical Science

Celleterapi er et medicinsk område i hastig udvikling. Ved at transplantere raske levende celler er det muligt at gendanne væv og organer, der er beskadiget. Sådanne behandlingsformer gør det muligt at behandle selve sygdommen fremfor symptomerne og potentielt kurere kroniske eller livstruende sygdomme som Parkinsons sygdom, nyresygdomme, type-1 diabetes, kronisk hjertesvigt og flere former for kræft. 

Men på trods af, at der gøres store forskningsmæssige fremskridt, når mange celleterapikandidater ikke den kliniske fase, blandt andet fordi der ikke findes tilstrækkelige laboratoriefaciliteter, hvor man kan udvikle ensartede celleterapiprodukter i den nødvendige skala. 

Med Novo Nordisk Foundation Cellerator, tages der et vigtigt skridt imod at afhjælpe dette problem. Den state-of-the-art laboratoriefacilitet vil primært beskæftige sig med at videreudvikle celleterapier, som allerede er blevet testet med succes på dyr, og fremstille ensartede produkter i den rigtige skala og kvalitet til test i patienter i tidlige kliniske forsøg. 

Laboratoriefaciliteten vil understøtte fremstillingen af flere typer af celleterapi – mere specifikt de typer, der er baseret på inducerede pluripotente stamceller, embryonale stamceller og multipotente stamceller. Derudover vil der være adgang til en række ydelser, lige fra procesudvikling til GMP-produktion af produkter, produktfrigivelse og regulatorisk støtte. Der vil være indbygget fleksibilitet med hensyn til terapityper og ydelser for at imødekomme skiftende behov inden for et felt, der er i rivende udvikling og stadig meget eksplorativt. 

Novo Nordisk Fonden støtter allerede aktivt celleterapiområdet gennem Novo Nordisk Foundation Center for Stem Cell Medicine, reNEW, hvor banebrydende forskning er med til at drive udviklingen af nye behandlingsformer. Novo Nordisk Foundation Cellerator skal bidrage til, at de lovende behandlinger, som udvikles i laboratorierne på reNEW og andre steder, kan blive anvendt i kliniske studier. 

Faciliteten bliver etableret på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Lyngby. Cellerator-teamet vil arbejde tæt sammen med DTU, både i etablerings- og i driftsfasen, hvor de vil trække på universitetets store ekspertise inden for cellefremstilling og relaterede teknologier, samt skabe synergier på tværs af forskning og uddannelse og interagere med DTU’s økosystem inden for innovation, herunder start-ups. 

Laboratoriefaciliteten vil betjene offentlige såvel som private, nationale og internationale aktører fra universiteterne samt aktører inden for bioteknologi og farmaceutisk industri. Faciliteten forventes at være operationel i 2027, hvor initiativet samtidig vil søge om Lægemiddelstyrelsens godkendelse til at producere celleterapier til brug i kliniske forsøg. 

Indtil da vil Novo Nordisk Foundation Cellerators team, under ledelse af administrerende direktør Thomas H.R. Carlsen, arbejde på at opdyrke forbindelsen til forskere og andre laboratoriefaciliteter, der beskæftiger sig med udvikling og fremstilling af celleterapier. Birgitte Fauerholm Saabye, som er Project Director ved Novo Nordisk Fonden, står i spidsen for etableringen af faciliteten, herunder projekteringen samt opbygningen og indretningen. 

Novo Nordisk Foundation Cellerator etableres som et partnerselskab, der er 100 % ejet og finansieret af Novo Nordisk Fonden. Al overskud fra driften vil blive geninvesteret i laboratoriefaciliteten. 

Se videoen og lær mere.

Udgivet
25 September 2023