Ansøg om midler

Novo Nordisk Foundation Initiative for Vaccines and Immunity (NIVI)

Målet med NIVI er at udvikle nye eller bedre vacciner mod nogle af de mest dødelige luftvejssygdomme.

Projekt data

År
2023

Kontakt

Hocine William Mankouri
Senior Scientific Lead, Infectious Diseases

Novo Nordisk Fonden har i partnerskab med Københavns Universitet etableret et banebrydende initiativ med fokus på forskning og udvikling af vacciner til bekæmpelse af luftvejssygdomme. 

Forskningen ved Novo Nordisk Foundation Initiative for Vaccines and Immunity (NIVI) vil i starten have fokus på tuberkulose, influenza og Gruppe A streptokokker. Forskerne vil arbejde på at generere ny grundlæggende viden, som kan bruges til at udvikle vaccinekandidater, der er rettet mod disse sygdomme og skaber en bred og langvarig immunitet i luftvejene. Dette kan vise sig at blive en revolutionerende metode til at stoppe infektioner og forhindre spredning af luftbårne sygdomme mellem mennesker. De mest lovende vaccinekandidater vil blive udviklet frem til kliniske fase 2-forsøg. 

Ved at studere tre meget forskellige virale og bakterielle sygdomme og udvikle en række vaccineplatforme, søger NIVI også at skabe større indsigt i både systemisk immunitet og lokal immunitet i luftvejene, noget som kan være med til at ruste verden bedre mod truslen fra luftbårne sygdomme i fremtiden. 

NIVI er bygget op omkring to enheder, som arbejder tæt sammen. Forskningsarmen – the Novo Nordisk Foundation Center for Vaccines and Immunity (NCVI) – er finansieret gennem en otteårig bevilling og forankret ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet. 

Den anden enhed er Novo Nordisk Foundation Vaccine Accelerator (NVAC P/S), som er et partnerselskab, der skal muliggøre og fremme NCVI’s arbejde ved at licensere og udvikle vaccineteknologier, fremstille vaccineformuleringer, reagenser og analyser, og koordinere ekstern produktion af vacciner til klinisk afprøvning af lovende vaccinekandidater. Alle indtægter, som NVAC måtte generere, vil blive geninvesteret i NIVI. 

NIVI vil samarbejde med en række offentlige og private aktører såvel som internationale organisationer. En nøglepartner bliver Statens Serum Institut, som hører under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der vil også blive etableret nationale og internationale partnerskaber med nogle af verdens førende forskningsgrupper og eksperter med lignende ambitioner. NVAC P/S vil samtidigt etablere partnerskaber for vaccinefremstilling, så lovende nye vacciner kan blive udviklet og gjort bredt tilgængelige. 

Udviklingen af NIVI vil foregå i to faser. I den første fase (2024-2027) vil fokus være på rekruttering af medarbejdere, udvikling af nye internationale partnerskaber og igangsættelse af centrale forskningsprogrammer. I fase 2 (2028-2031) vil NIVI være fuldt skaleret og bestå af 150-200 medarbejdere med base i København. 

NCVI og NVAC vil blive ledet af den samme person, som får titel af administrerende direktør/CEO for NIVI og som blive offentliggjort i løbet af 2024. 

Se en samtale om NIVI med Novo Nordisk Fondens administrerende direktør Mads Krogsgaard Thomsen, Senior Vice President in infektionsmedicin Peter Lawætz Andersen, og Charlotte Bonefeld fra Institut for Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet:

Udgivet
19 December 2023