Ansøg om midler

Novo Nordisk Foundation Quantum Computing Programme

Med en bevilling fra Novo Nordisk Fonden på knap 1,5 milliarder kroner over de næste 12 år skal forskere på Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet arbejde målrettet mod at bygge en fuldt funktionel kvantecomputer inden udgangen af 2034.

Kvantecomputeren skal hjælpe med udviklingen af ny medicin og give nye indsigter i klimaforandringer og den grønne omstilling, som det ikke er muligt at få med klassiske computere i dag.

Særligt på life science området anses kvantecomputeren for at have en revolutionerende indflydelse indenfor udvikling af ny medicin, epidemiologi, genomforskning og neurovidenskab. At kvantecomputeren kan gøre en særlig forskel her skyldes, at naturen er fuld af kvantemekaniske systemer, som vi på nuværende tidspunkt ikke er i stand til at forstå, men som en kvantecomputer gennem kvantefysikkens principper vil være særligt velegnet til at løse.

I løbet af de første syv år vil forskerne og ingeniørerne udvikle materialer og hardware til kvantecomputeren. Forskerne skal som en start etablere kapaciteterne til at sideløbende udvikle tre af de mest lovende kvanteteknologiplatforme. De sidste fem år af projektet vil gå med at skalere den valgte platform op til en størrelse, så den bliver brugbar for forskere både på universiteterne og i industrien, samt at anvende den til at løse relevante problemer indenfor life science-området.

Kvanteprogrammet skal udfoldes i samarbejde med partnere fra førende universiteter og industrier i bl.a. USA, Canada, Holland og Danmark, der hver især bibringer vigtig specialviden til projektet og dermed indgå i et stort internationalt økosystem af verdens førende universiteter og industrier.