Ansøg om midler

Open Discovery Innovation Network (ODIN)

Et banebrydende åbent forskningssamarbejde mellem Aarhus Universitet og en række internationale lægemiddelproducenter.

Open Discovery Innovation Network (ODIN) er et banebrydende åbent forskningssamarbejde mellem Aarhus Universitet og en række internationale lægemiddelproducenter. Ambitionen er at udnytte den kollektive viden fra alle de forskere, der deltager i ODIN, og på sigt skabe innovation til gavn for patienter, industri og samfund.

Ideen bag projektet, som bygger på et koncept, Aarhus Universitet har udviklet gennem flere år, er at forbedre det danske life science-miljøs evne til at omdanne forskningsresultater til nye produkter og løsninger. Uden de begrænsninger som patenter stiller op, skal ODIN-samarbejdet løfte og udnytte den kollektive tankevirksomhed og kreativitet fra de deltagende universitetsforskere og forskere fra pharma- og biotek-virksomheder til at forædle idéer og accelerere projekter. Selvom ODINs åbne resultater ikke kan patenteres, så står det alle frit at tilpasse dem og på baggrund af dem udvikle produkter, der kan beskyttes kommercielt.

ODIN-netværket består foreløbig af forskere fra Aarhus Universitet og adskillige internationale industripartnere, bl.a. Novo Nordisk, LEO Pharma, H. Lundbeck, Boehringer Ingelheim og Nordic Bioscience. Andre virksomheder og forskere er velkomne til at deltage i projektet.

Samarbejdet er det første af sin art i Danmark, og håbet er, at det kan udvides til andre områder – fx det grønne område – og dermed være rollemodel for nye partnerskaber mellem forskning og industri.

Novo Nordisk Fonden har bevilget 54,5 mio. kr. i støtte til ODIN.