Ansøg om midler

Pioneer Center for Accelerating P2X Materials Discovery (CAPeX)

Foto: Bax Lindhardt.

Det nye pinonercenter, CAPeX, vil revolutionere udviklingen af materialer og power-to-X teknologier til den grønne omstilling. Centeret samler førende nationale og internationale forskere og får en samlet bevilling på 300 mio. kr. over de næste 13 år. Heraf har Novo Nordisk Fonden bevilget 48,5 mio. kr.

Centeret har blandt andet til formål at udvikle mere effektive og robuste materialer, som skal omdanne vand og CO2 til bæredygtige brændstoffer og kemikalier ved hjælp af grøn strøm fra vindmøller og solceller.

De mest effektive materialer, der i dag bruges til at producere brint ved hjælp af elektrolyse, er baseret på sjældne mineraler og jordarter. En af de vigtigste opgaver for CAPeX er at udvikle nye bæredygtige katalysatorer til elektrolyse, som kan skaleres og udbredes globalt. En anden er at levere bæredygtige løsninger til bl.a. tung transport og flytrafik, som kan gøres så effektive og billige, at de kan levere reelle bidrag til den grønne omstilling.

Etableringen af CAPeX sker i tæt samarbejde (og samfinansiering) mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danmarks Grundforskningsfond, Carlsbergfondet, Lundbeckfonden, VILLUM FONDEN, Novo Nordisk Fonden og de involverede universiteter.

Læs mere om det nye pionercenter på CAPeX’ hjemmeside.