Ansøg om midler

Pioneer Center for Landscape Research in Sustainable Agricultural Futures (Land-CRAFT)

Bedre forståelse af samspillet mellem landbrug og natur skal bane vej for grøn omstilling i landbruget

Land-CRAFT er det andet i en række af pionercentre i Danmark, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har taget initiativ til. Forskningscentret skal finde de bedste løsninger på, hvordan vi udnytter samspillet mellem landbrug og natur, så vi kan få mest muligt ud vores landbrugsjord og samtidig mindske belastningen på vores biodiversitet og klima. Én af vor tids store samfundsudfordringer er, at verdens fødevareproduktion står for en tredjedel af alle menneskeskabte udledninger af drivhusgasser. Problemet forværres af, at vi på grund af befolkningstilvæksten skal producere 60 % mere mad i 2050, end vi gør i dag.

Centret er etableret som et internationalt partnerskab mellem Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Karlsruhe Institute of Technology i Tyskland og Colorado State University i USA. Ambitionen er at få en bedre forståelse for samspillet mellem landbrug og natur og dermed de processer, der leder til udledninger af drivhusgasser fra landbruget, og hvordan disse processer spiller sammen på landskabsniveau. Målet er at udvikle en tværfaglig og datadrevet tilgang til at skabe løsninger, der kan mindske udledningerne af drivhusgasser fra landbruget, både i Danmark og internationalt.

Der er afsat 240 mio. kr. over de næste 13 år til centret. Heraf har Novo Nordisk Fonden bevilget 72,5 mio. kr.

Læs mere om Land-CRAFT her.