Ansøg om midler

Scope – forskning i unges interesse for naturvidenskab

SCOPE er en stor dansk undersøgelse, der har til formål at kortlægge, hvordan børn og unges interesse for naturvidenskab og teknologi opstår og fastholdes. Undersøgelsen skal også identificere barrierer, som forhindrer børn og unge i at engagere sig i de naturvidenskabelige og teknologiske fag.

SCOPE er en stor dansk undersøgelse, der har til formål at kortlægge, hvordan børn og unges interesse for naturvidenskab og teknologi opstår og fastholdes. Undersøgelsen skal også identificere barrierer, som forhindrer børn og unge i at engagere sig i de naturvidenskabelige og teknologiske fag.

”Med SCOPE sigter vi mod en bred forståelse af børn og unges forhold til naturvidenskab. Vi undersøger, hvordan børn og unge bliver vidende, velinformerede og engagerede borgere, der kan forholde sig til betydningen af science for samfundets udvikling. Vi ser på uddannelsesvalg og karriereveje, forældrenes betydning og på børn og unges sociale netværk – alt det, der tilsammen kan betegnes som science-kapital,” siger Mette Slottved fra VIVE, der er en af flere aktører bag undersøgelsen.

Igennem undersøgelsen får forskerne data, der giver indsigt i børn og unges interesse for naturvidenskab og teknologi. Data kan samtidig bruges til at følge, om forskellige initiativer indenfor området afstedkommer de ønskede effekter på børn og unges motivation for at lære mere om fagene. Herunder kan forskerne eksempelvis undersøge, hvordan vi som samfund kan reducere forskellen i interesse for naturvidenskab mellem børn og unge fra ressourcestærke og ressourcesvage familier.

I undersøgelsen angriber forskerne emnet fra forskellige vinkler og med forskellige metoder fra naturfagsdidaktikken, sociologisk teori, økonometri, survey-metoder og kvantitative metoder. De vil blandt mange parametre se på børn og unges uddannelsesvalg og karrierevalg samt betydningen af sociale netværk, skolen og forældrene på børns interesse for naturvidenskab og teknologi.

Undersøgelsen er 10-årig og udføres i et konsortium bestående af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – og Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet. Læreruddannelserne ved Københavns Professionshøjskole, VIA University College og ASTRA – Det Nationale Naturfagscenter – er også med i SCOPE.