Ansøg om midler

Strategisk partnerskab til bekæmpelse af livsstilssygdomme i Tanzania

Projektet har til formål at forebygge, oplyse samt forbedre adgangen til behandling af livstilssygdomme i Tanzania.

Kontakt

Mette Ide Davidsen
Director, Global Health Programmes, Social & Humanitarian, Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden støtter den store nationale indsats i Tanzania for bedre behandling af livsstilssygdomme. Støtten gives som en flerårig indsats med 31 mio. kr. gennem World Diabetes Foundation (WDF). Indsatsen har til formål at tilbyde personer med diabetes og andre livstilssygdomme i Tanzania behandling så tæt på deres hjem som muligt. Denne tilgang vil styrke adgang til diagnosticering og behandling på sundhedsklinikker i lokalsamfundene gennem uddannelse af tusindvis af sundhedsfaglige personer. 

Udover at forbedre adgang til behandling vil projektet også bidrage til en øget indsats indenfor forebyggelse og oplysning, med særligt fokus på risikofaktorer for udvikling af type 2-diabetes og forhøjet blodtryk. Endvidere vil skolelærere over hele landet i løbet af projektet blive efteruddannet som led i en opprioritering af det tanzaniske skole-sundhedsprogram med fokus på sund kost og bevægelse. 

Initiativerne er en central del af Tanzanias første nationale program for forebyggelse og behandling af kroniske sygdomme. Samarbejdet bygger på WDF’s mangeårige engagement i Tanzania. Det er en ambition at andre afrikanske lande vil kunne lære af programmet.  

Antallet af personer med livstilssygdomme som diabetes er i hastig stigning i Afrika. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) vurderer, at livstilssygdomme vil være årsag til mere end hvert fjerde dødsfald i 2030. På trods af det, er det de færreste lande med lav- og middelindkomst, der har ressourcerne og kapaciteten til effektivt at implementere programmer til forebyggelse og kontrol af livstilssygdomme i dag.