Ansøg om midler

Bæredygtighed, elevers natursyn og naturdannelse

Ansøgningsrunde åbner
3 juni 2024
Ansøgningsrunde lukker
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Svar til ansøger
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send ansøgning

Titel

Bæredygtighed, elevers natursyn og naturdannelse

Målgruppe

Grundskolelærere

Fag

Biologi

Niveau

7, 8, 9

Kursusudbyder

Københavns Professionshøjskole

Beskrivelse

Dette kursus udfordrer begreberne natursyn, dannelse og bæredygtighed og perspektiverer konkret til biologiundervisning på folkeskolens sidste klassetrin.

Vi undersøger, hvordan temaet kan integreres i din undervisning og elevernes hverdag ved at skabe en dybere forståelse, respekt og værdsættelse for naturen. Under forløbet diskuterer vi bæredygtig praksis i klasseværelset og udelivet og relaterer det til elevernes natursyn og handlekompetence. Elementerne og udviklingen af undervisningen skal ses i lyset af et bredt sundhedsbegreb, hvor elementer som stigmatisering og elevernes individuelle indstillinger inddrages.

På kursets første dag udfordrer vi bæredygtighed som begreb. Vi vil diskutere, hvordan vi kan udvikle elevernes handlekompetence og integrere bæredygtighed i undervisningen samtidig med en udvikling af elevernes natursyn og naturdannelse. Vi deler viden og møder eksempler på bæredygtige praksisser for elever i udskolingen. På denne kursusdag formulerer du en læringsaktion i et evalueringsdesign til afprøvning i din undervisningspraksis mellem de to kursusgange. Dine observationer og erfaringer vil blive udfoldet på den anden kursusdag, hvilket giver mulighed for feedback og kvalificering fra de andre deltagere. Arbejdet tilrettelægges i teams.

På kursets anden dag tager vi afsæt i din afprøvede aktion og diskuterer den i fælles fremlæggelser. Vi fortsætter udforskningen og udviklingen - særligt med fokus på elevers relation til naturen som begreb, herunder hvordan den konkret kan udvikles. Vi formulerer fælles tilgange til, hvordan vi kan støtte denne udvikling i vores undervisning og konkretiserer, hvordan vi kan kombinere meningsfulde aktiviteter, der fremmer naturdannelsen.
Efter kurset vil du kunne implementere det faglige udbytte i din praksis. Målet er, at du vil kunne bruge de koncepter og værktøjer, du har lært, til at skabe nye undervisningsformer, som vil kunne anvendes bredt på tværs af biologifaget. Det er således hensigten, at du efter kurset kan implementere nye aktiviteter i dine forløb og samtidig blive mere opmærksom på, hvordan du indsamler læringstegn, som du kan evaluere med.

Hvis du er klar til at løfte din undervisning og pædagogiske praksis sammen med KP, ser vi frem til at være med til at du bliver en endnu stærkere biologilærer på et fagområde, der kun bliver mere aktuelt.

Kursuselementer

Klima / Bæredygtighed , FN’s verdensmål , Biodiversitet, Sundhed / Fødevarer / Motion / Trivsel

Undervisere

Lektor Mikkel Broe, lektor Nicolai Munksby, lektor Henrik Levinsen, adjunkt Mette Sinding Francke, lektor Sanne Schnell Nielsen

Kursusdage

3 marts 2026
14 april 2026

Region

Hovedstaden

Sted

Annonceres senere på kursusudbyders webside.

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

1 juni 2025

Link til kursusudbyder

https://www.kp.dk/