Ansøg om midler

Bæredygtighed i håndværk og design – Lær at skabe og forbruge mere bæredygtigt.

Ansøgningsrunde åbner
3 juni 2024
Ansøgningsrunde lukker
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Svar til ansøger
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send ansøgning

Titel

Bæredygtighed i håndværk og design – Lær at skabe og forbruge mere bæredygtigt.

Målgruppe

Grundskolelærere

Fag

Håndværk og design

Niveau

3-4, 5-6, 7, 8

Kursusudbyder

Københavns Professionshøjskole

Beskrivelse

Bæredygtighed indgår i håndværk og designfagets formål, men i læringsportaler, bøger og fagblade behandles emnet ofte mest som materialehåndtering og praktisk arbejde med genbrug.
Der et stort potentiale for at udvikle elevers viden, så de opnår grundlag for at træffe bæredygtige valg både i skabende arbejde i faget og som kritisk forbruger i hverdagslivet. Området er komplekst, og dette kursus giver et bud på, hvordan viden om fremstilling af materialer, materialelære og -egenskaber kan indgå som praktiske undersøgelser og eksperimenter i elevernes håndværksmæssige designprocesser. Det kan fx være materialers ressourceforbrug i fremstilling og bortskaffelse eller materialekundskab i form af materialers beskaffenhed, vedligehold og holdbarhed. Kvalitet i materialer og håndværk er ligeledes centralt, når vi har fokus på bæredygtighed. Arbejde med udvikling af materialer baseret på biologiske materialer kan også være med til at skabe ny viden og erfaringer.

På kurset får du erfaring med, hvordan man kan opnå større kendskab til ressourcer i og med naturen, så du kan tilrettelægge undervisning, hvor
- elever oplever naturforbundethed, der udvikler deres viden om materialer og deres livscyklus og
- styrker elevernes kompetence til at træffe bæredygtige og bevidste valg under hensyn til miljø og klima.

Kursus er baseret på en praksisfaglig didaktik, hvor materialekendskab udvikles gennem eksperimenter og undersøgelser i praktisk værkstedsarbejde og kobles til viden om materialers miljøbelastning fra vugge til vugge samt et bæredygtigt og handlingsorienteret perspektiv på forbrug af tøj, møbler og øvrige brugsting. Du vil præsenteres for bud på, hvordan du i værkstedsfaget selv kan tilrettelægge opgaver med bæredygtige materialevalg for eleverne, og sammen vil vi drøfte, hvordan du kan udvikle elevernes viden om de mange aspekter, som har indflydelse på, hvad der er bæredygtige valg.

Vi skal bl.a. arbejde bæredygtigt og elevhenvendt med
- Bearbejdning af vegetabilske og animalske fibre til designprodukt
- Dekoration i form af plantetryk og farvning eller designeksperimenter med farve, overflade mv.
- Fremstilling af (biologisk) nye materialer, der er bionedbrydelige, eller naturmaterialer
- Vurdering og kategorisering af genbrugsmaterialer

Vi bringer den nye viden i spil gennem konkret undersøgende arbejde med naturvidenskabelig teori, eksternt studiebesøg, og perspektivering til deltagernes elevgrupper. Vi bl.a. skal arbejde med nyt undervisningsmateriale og et kompendium, som kan danne baggrund for didaktisering og afprøvning hjemme på egen skole.

Kurset er planlagt som 3 plus 2 kursusdage, med ca. en måneds mellemrum. De første tre kursusdage består af korte faglige oplæg, reflektionsøvelser, eksperimenter i laboratorium/værksted, arbejde med designopgave med krav til bæredygtige valg, gruppedrøftelser og en ekskursion. Selvvalgte elementer af undervisningen didaktiseres og klargøres til afprøvning hjemme på deltagernes egne skoler.

På de sidste to kursusdage videndeles om opgaver og forløb, og vi introducerer til elevvenlige eksperimenter med innovative og biologiske materialer, samt flere perspektiver og ideer til undervisningen i faget.

Deltagerne udarbejder et materialebibliotek, der sammen med egne udarbejdede eksperimenter, undersøgelse, designprocesmateriale og produkt med hjem som læremidler, samt kompendie og fælles didaktiserede forløb og opgaver.

Kursuselementer

Klima / Bæredygtighed , Biodiversitet, Natur / Udeliv / Feltarbejde, Laboratorieøvelser / Eksperimenter, Praksisfaglighed, Eksterne læringsmiljøer

Undervisere

Lektor Bolette Kremmer Hansen, lektor Lise Halkier, lektor Merete Weimann, lektor Lars Nilsson, adjunkt Anna Klara Oxholm Iversen

Kursusdage

3 september 2025
4 september 2025
5 september 2025
1 oktober 2025
2 oktober 2025

Region

Hovedstaden

Sted

Annonceres senere på kursusudbyders webside.

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

1 juni 2025

Link til kursusudbyder

https://www.kp.dk/