Ansøg om midler

Biodiversitet: Dyr og planters udseende og egenskaber

Ansøgningsrunde åbner
3 juni 2024
Ansøgningsrunde lukker
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Svar til ansøger
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send ansøgning

Titel

Biodiversitet: Dyr og planters udseende og egenskaber

Målgruppe

Grundskolelærere

Fag

Natur / teknologi, Fysik / kemi, Biologi, Geografi

Niveau

1-2, 3-4, 5-6, 7, 8, 9

Kursusudbyder

Københavns Professionshøjskole, Center for Undervisningsmidler

Beskrivelse

Med temaet biodiversitet som omdrejningspunkt vil vi på kurset arbejde med observation af naturen. Planter og dyrs morfologi kommer under lup, og vi bruger blyant og tegnepapir til at konstruere vores data. Vi undersøger, hvorfor dyr og planter ser ud, som de gør, i forhold til deres funktion, og sætter arterne i forhold til hinanden i forskellige fødenet. Vi vil desuden arbejde med, hvordan vi som mennesker lever i samspil med naturen, både i forhold til udnyttelse og naturgenopretning lokalt og globalt.

De faglige temaer sættes ind i didaktiske rammer, og du får mulighed for at tilpasse dem, så de passer til dine elever og din undervisning.

Mål:
- Du får grundlæggende kendskab til naturens systematik.
- Du får indblik i, hvordan dyr og planter hænger sammen i fødenet og er afhængige af hinanden.
- Du bliver i stand til at tilrettelægge undervisning om biodiversitet, der er tilpasset dine elever.

Kursuselementer

Klima / Bæredygtighed , Biodiversitet, Digital teknologi / Computationel tankegang / Kunstig intelligens, Natur / Udeliv / Feltarbejde, Praksisfaglighed, Science-kapital / Naturvidenskabelig dannelse, Mono-faglig undervisning, Problem-baseret læring / Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (UBNU), Interesse / Motivation , Diversitet / Ligestilling / Inklusion, Talent / Fagligt udfordrerede / Differentieret undervisning, Evaluering / Feedback, Sprog / Kommunikation / Samarbejde

Undervisere

Anette Vestergaard Nielsen

Kursusdage

9 april 2025

Region

Hovedstaden

Sted

Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

12 marts 2025