Ansøg om midler

Bioteknologi med fagdidaktik

Ansøgningsrunde åbner
3 juni 2024
Ansøgningsrunde lukker
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Svar til ansøger
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send ansøgning

Titel

Bioteknologi med fagdidaktik

Målgruppe

Gymnasielærere

Fag

Bioteknologi

Niveau

A

Kursusudbyder

Biotekundervisere i Danmark

Beskrivelse

Bioteknologi er et etableret fag i gymnasiet med sin egen faglige identitet, men kun få erfarne biotekundervisere har været på et fagdidaktisk kursus i bioteknologi. På baggrund af fagkonsulentens opfordring udbyder BID nu et fagdidaktisk kursus for gymnasielærere, hvor vi kan mødes og indgå i en faglig dialog om fagets rammer, udfordringer og muligheder. Målgruppen er gymnasielærere, der tidligere har gennemført pædagogikum.

Dette todageskursus vil fokusere på de didaktiske principper, der ligger til grund for den daglige undervisningspraksis.

På kurset kommer vi bredt rundt i den moderne fagdidaktik. Der vil være oplæg og workshop om Undersøgelsesbaseret Naturfagsundervisning (UBNU/IBSE) af Mårten Flø Jørgensen fra LIFE. Derudover vil Jonas Niemann, Institut for Naturfagenes Didaktik, KU, holde oplæg og workshop om redidaktisering af laboratorieforsøg. Disse oplæg og workshops giver dig inspiration til at redidaktisere egne forløb og forsøg.

Det fagdidaktiske kursus inddrager både den mundtlige og skriftlige dimension - fra det enkelte modul til progression fra 1g til 3g. I den forbindelse vil der være besøg af fagkonsulenten og opgavekommissionen, ligesom der vil være oplæg om træning af elevernes kompetencer i begge dimensioner i den daglige undervisningspraksis

Målet er at alle kursusdeltagere får materiale med hjem, der kan anvendes direkte i den daglige undervisning.

Kursuselementer

Laboratorieøvelser / Eksperimenter, Algoritmer / Databehandling / Matematisk modellering, Praksisfaglighed, Naturvidenskabelige erkendelser / Ny forskningsviden , Science-kapital / Naturvidenskabelig dannelse, Problem-baseret læring / Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (UBNU), Interesse / Motivation , Evaluering / Feedback

Undervisere

Nina Hedegaard Christensen, Jonas Niemann, Mårten Flø Jørgensen og Christine Brænder Almstrup

Kursusdage

22 januar 2026
23 januar 2026

Region

Syddanmark

Sted

Annonceres senere på kursusudbyders webside.

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

1 november 2025