Ansøg om midler

Fagdidaktik og klasseledelse i naturfagsundervisningen

Ansøgningsrunde åbner
3 juni 2024
Ansøgningsrunde lukker
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Svar til ansøger
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send ansøgning

Titel

Fagdidaktik og klasseledelse i naturfagsundervisningen

Målgruppe

Grundskolelærere

Fag

Natur / teknologi, Fysik / kemi, Biologi, Geografi, Matematik

Niveau

1-2, 3-4, 5-6, 7, 8, 9, 10

Kursusudbyder

VIA University College, Efter- og videreuddannelse

Beskrivelse

​Igennem forløbet opnår du ny viden om didaktik og klasseledelse i naturfagene, som styrker din undervisning. Du får større forståelse for sammenhænge mellem didaktik, relationer og klasseledelse, så du kan analysere, begrunde og udvikle din pædagogiske praksis i naturfagene.

På kurset får du blandt andet viden om:

Hvordan du gennemfører, vurderer og udvikler en pædagogisk praksis i naturfagene, der er kendetegnet ved synlig strukturering, indholdsmæssig klarhed og tydelig klasseledelse
Forventningsbaseret klasseledelse
Roller, positioneringer, kommunikationsformer, fysiske rammer, læremidler og organisationsformer i naturfagsundervisningen
Principper for klasseledelse i naturfagsundervisningen
Didaktiske faktorer, der konstituerer naturfagsundervisningen, herunder praksisfaglighed.
På kurset arbejder vi med konkret undervisningsplanlægning i naturfagsundervisningen, der tager udgangspunkt i principper for god klasseledelse og fagets didaktik.

Mellem undervisningsgangene vil du have mulighed for at afprøve planlagt undervisning og videndele med andre naturfagslærere.

De første to kursusdage er et internat.

Kursuselementer

Praksisfaglighed, Interesse / Motivation , Talent / Fagligt udfordrerede / Differentieret undervisning

Undervisere

Line Husum Pedersen

Kursusdage

25 august 2025
26 august 2025
2 oktober 2025
4 november 2025

Region

Midtjylland

Sted

VIA, Nattergalevej 1. 8600 Silkeborg

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

1 august 2025