Ansøg om midler

Fagligt løft i Håndværk og design

Ansøgningsrunde åbner
3 juni 2024
Ansøgningsrunde lukker
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Svar til ansøger
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send ansøgning

Titel

Fagligt løft i Håndværk og design

Målgruppe

Grundskolelærere

Fag

Håndværk og design

Niveau

3-4, 5-6, 7, 8, 9, 10

Kursusudbyder

VIA University College, Efter- og videreuddannelse

Beskrivelse

På kurset her får du det fundament, du har brug for, hvis du gerne vil styrke dine egne håndværksmæssige færdigheder, genopfriske din viden om designprocesser og løfte dine undervisningskompetencer i faget.

Du lærer konkret at:
- Begå dig sikkert omkring værktøjer, redskaber og maskiner, så du kan forarbejde materialer på en
forsvarlig måde.
- Forstå de primære materialers egenskaber og anvendelsesmuligheder med fokus på fx genanvendelighed, miljø og bæredygtighed.
- Forfine dine egne håndværksmæssige færdigheder inden for materialer som træ, metal og tekstiler
- Arbejde og eksperimentere med forskellige designprocesser og -modeller.
- Koble håndværk og design til fagdidaktikken, så du kan planlægge og gennemføre undervisningsforløb, der matcher elevernes niveau.

Du styrker dine egne håndværksmæssige færdigheder inden for træ, metal og tekstiler – og du lærer, hvordan du via din undervisning kan fremme elevernes kreative, innovative og entreprenante kompetencer.

Forløbet er over en uge og bygger på kundskabs- og færdighedsområder, hentet fra fælles mål for håndværk og design samt fagdidaktik som er tilknyttet faget. Der arbejdes med håndværksmæssige færdigheder, som primært er inden for træ, metal og tekstiler.

I forløbet vil der blive arbejdet konkret med teorier om design, som kan være i form af dvs. designmodeller såsom FIRE-Designmodellen, fablab designcirkel osv. Disse designmodeller, vil yderligere danne rammen for teoretiske begreber som æstetik, kreativitet, innovation og entreprenørskab. 

Både emner inden for håndværket og designprocessen vil blive tilknyttet fagdidaktikken, som gør sig gældende inden for faget. Det kan fx være: 
- Æstetiske læreprocesser
- Mesterlære
- Situeret læring 
- Eksperimenterende arbejde 

Kursuselementer

Klima / Bæredygtighed , Praksisfaglighed, Problem-baseret læring / Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (UBNU), Engineering / Innovation / Entreprenørskab, Evaluering / Feedback, Sprog / Kommunikation / Samarbejde

Undervisere

Thomas Rytter Jensen

Kursusdage

2 marts 2026
3 marts 2026
4 marts 2026
5 marts 2026
6 marts 2026

Region

Midtjylland

Sted

VIA, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

23 februar 2026