Ansøg om midler

Fagligt løft i matematik – indskoling/mellemtrinnet

Ansøgningsrunde åbner
3 juni 2024
Ansøgningsrunde lukker
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Svar til ansøger
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send ansøgning

Titel

Fagligt løft i matematik – indskoling/mellemtrinnet

Målgruppe

Grundskolelærere

Fag

Matematik

Niveau

Børnehaveklasse, 1-2, 3-4, 5-6

Kursusudbyder

VIA University College, Efter- og videreuddannelse

Beskrivelse

På kurset her får du gennem fem dage mulighed for at fordybe dig, diskutere og lade dig inspirere af forskningsbaserede perspektiver og tanker om god matematikundervisning.

Du lærer konkret at:
• Inddrage ny viden til brug i din daglig matematikundervisning.
• Brude din nye viden til at undervise problem- og undersøgelsesorienteret i matematik
• Målrette indholdet til elever i indskolingen og på mellemtrinnet.
• Præsentere konkrete undervisningseksempler og ideer.
• Inddrage den didaktiske forskning inden for matematik.
• Skabe et samspil mellem konkrete undervisningsideer og deres didaktiske begrundelse

Vi skal have fokus på problembaseret læring, så du kan støtte dine elever i at løse autentiske, udfordrende og reelle problemstillinger ved at anvende matematisk viden og færdigheder.

Forløbet, der strækker sig over fem dage, har hver gang sit tema. Temaerne er:
1. Hvordan støtter vi, at elever udvikler deres talforståelse og regnestrategier?
2. Hvordan kan vi arbejde tidligt med matematiske undersøgelser og argumentation? (Herunder brugen af dynamiske geometriprogrammer.)
3. Hvordan opdager vi elever i matematikvanskeligheder, og hvilke indsatser kan vi lave for at hjælpe eleverne?
4. Hvordan kan vi støtte elevernes læse- og skrivekompetence, når det gælder matematikholdige tekster? Her med et særligt fokus på matematikholdige tekster i matematikbøger og andre relevante fagtekster.
5. Hvordan støtter vi elevernes arbejde med tidlig algebra og matematisk modellering?

Kursuselementer

Naturvidenskabelige erkendelser / Ny forskningsviden , Mono-faglig undervisning, Problem-baseret læring / Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (UBNU)

Undervisere

Pernille Ladegaard Pedersen

Kursusdage

21 januar 2026
4 februar 2026
4 marts 2026
15 april 2026
6 maj 2026

Region

Midtjylland

Sted

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

7 januar 2026