Ansøg om midler

Fagligt løft i matematik – udskoling

Ansøgningsrunde åbner
3 juni 2024
Ansøgningsrunde lukker
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Svar til ansøger
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send ansøgning

Titel

Fagligt løft i matematik – udskoling

Målgruppe

Grundskolelærere

Fag

Matematik

Niveau

7, 8, 9, 10

Kursusudbyder

VIA University College, Efter- og videreuddannelse

Beskrivelse

På kurset her får du styrket din faglige identitet gennem ny viden, konkrete undervisningseksempler og ideer. Når du efter kurset vender tilbage til klasserummet, vil du kunne skabe en engagerende og effektiv undervisning til gavn for dine elever.

Du får mulighed for at fordybe dig, diskutere og lade dig inspirere af forskningsbaserede perspektiver og tanker om god matematikundervisning.
Du lærer konkret at:

• Forstå generelle tendenser i Folkeskolens Prøver (FP-prøverne)
• Bruge din nye viden til at undervise problem- og undersøgelsesorienteret i matematik
• Perspektivere din undervisning gennem didaktisk forskning inden for matematik
• Drage nytte af samspillet mellem undervisningsideer og didaktisk begrundelse
• Målrette indholdet til elever i udskolingen
Vi skal have fokus på problembaseret læring, så du kan støtte dine elever til at løse autentiske, udfordrende og reelle problemstillinger ved at anvende matematisk viden og færdigheder. Forløbet, der strækker sig over fem dage, har hver gang sit tema.

• Hvordan støtter vi, at elever i udskolingen fortsætter med at udvikle deres regnestrategier? Fokus er på regnestrategier på tværs at matematiske emner.
• Hvordan kan vi arbejde med at udvikle elevers talforståelse? Fokus er på decimaltal, procent og brøk.
• Hvordan kan vi arbejde med sammenhængene mellem statistik og sandsynlighed? Fokus på det statistiske sandsynlighedsbegreb og konkrete ideer i undervisningen.
• Hvordan kan vi arbejde med geometri og måling på de ældste klassetrin? Fokus er på elektroniske hjælpemidler i matematikfaget – særligt GeoGebra.
• Hvordan kan vi arbejde undersøgende med matematisk modellering? Fokus er på at give ideer til matematisk modellering og ligningsløsning i udskolingen.

Kursuselementer

Naturvidenskabelige erkendelser / Ny forskningsviden , Mono-faglig undervisning, Problem-baseret læring / Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (UBNU)

Undervisere

Pernille Ladegaard Pedersen

Kursusdage

10 september 2025
8 oktober 2025
29 oktober 2025
12 november 2025
26 november 2025

Region

Midtjylland

Sted

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

27 august 2025