Ansøg om midler

Havet som økosystem

Ansøgningsrunde åbner
3 juni 2024
Ansøgningsrunde lukker
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Svar til ansøger
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send ansøgning

Titel

Havet som økosystem

Målgruppe

Gymnasielærere

Fag

Biologi, Naturvidenskabeligt grundforløb (NV), Naturvidenskabelig faggruppe

Niveau

A, B, C

Kursusudbyder

Aarhus Universitet, Institut for Biologi

Beskrivelse

Hvordan kan vi integrere forskning og feltundersøgelser i biologiundervisningen i gymnasiet?
Hvorfor er det vigtigt at beskæftige sig med havet?

Dette kursus lægger hovedvægt på havet som et økosystem. Vi udforsker havet ved hjælp af forskellige metoder og tager udgangspunkt i forskellige temaer. Vi giver inputs til, hvordan havet kan inddrages i biologiundervisningen, hvor emnerne f.eks. kan omfatte iltsvind og tang som ressource.

I løbet af kurset laver vi eksperimenter både i felten og i laboratoriet, og der bliver lejlighed til at diskutere didaktikken bagved, samt hvordan øvelserne kan indarbejdes i undervisningen og relateres til forskellige temaer. Vi fokuserer på eksperimenter som let kan overføres til undervisningen.

Vi berører primært følgende områder af kernestoffet: Økologi, samspil mellem arter og deres omgivende miljø, biodiversitet og stofkredsløb.

Kursuselementer

FN’s verdensmål , Klima / Bæredygtighed , Biodiversitet, Natur / Udeliv / Feltarbejde, Laboratorieøvelser / Eksperimenter, Praksisfaglighed, Science-kapital / Naturvidenskabelig dannelse, Problem-baseret læring / Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (UBNU), Naturvidenskabelige erkendelser / Ny forskningsviden

Undervisere

Signe Brokjær og Marianne Knudsen

Kursusdage

23 april 2025
24 april 2025
25 april 2025

Region

Midtjylland

Sted

Institut for Biologi, Ole Worms Allé 1, bygning 1135, 8000 Aarhus C

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

26 marts 2025