Ansøg om midler

Hvad er chancen for…? – matematisk opmærksomhed i børnehaveklassen

Ansøgningsrunde åbner
3 juni 2024
Ansøgningsrunde lukker
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Svar til ansøger
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send ansøgning

Titel

Hvad er chancen for…? – matematisk opmærksomhed i børnehaveklassen

Målgruppe

Grundskolelærere

Fag

Børnehaveklasse, Matematik

Niveau

Børnehaveklasse

Kursusudbyder

Københavns Professionshøjskole, Center for Undervisningsmidler

Beskrivelse

Hvad er chancen for, at …” kunne være et meget relevant spørgsmål fra en elev i din børnehaveklasse. Hvordan griber du dette spørgsmål? Og skal du give et svar, eller skal du i stedet stille et nyt spørgsmål? Denne overvejelse er vigtig, for underviserens måde at tale med eleverne på er med til at danne elevernes forståelse af matematikfaget.

Du kan stille spørgsmål på mange forskellige måder. Nogle spørgsmål kan åbne en dialog, andre kan være mere målrettet et løsningsforslag. Hvis vi skal have eleverne til at tænke sammen i matematik, er dialogen vejen frem. Derfor er din måde at spørge på meget vigtig, hvis eleverne skal forstå matematik i en hverdagskontekst.

På kurset får du viden om,
∙ hvordan du stiller de gode spørgsmål, så eleverne oplever samtalen i matematik.
∙ hvad du skal være særlig opmærksom på hos dine elever ift. deres matematiske kunnen.
∙ hvilke læremidler der giver dig inspiration til at inddrage matematik i mange forskellige sammenhænge.
∙ hvordan du kan anvende teknologi i en kontekst, der både rummer hverdag og matematik.

Mellem de to undervisningsgange afprøver I et forløb hver især – og deler efterfølgende jeres erfaringer og viden.

Mål
Du får redskaber til at arbejde med forskellige tilgange til matematik og viden om, hvordan du kan understøtte dine elevers læring.

Målgruppe
Undervisere i børnehaveklasse og deres matematikvejleder.

Kursuselementer

Mono-faglig undervisning, Interesse / Motivation , Talent / Fagligt udfordrerede / Differentieret undervisning, Sprog / Kommunikation / Samarbejde

Undervisere

Kirsten Søs Spahn

Kursusdage

26 februar 2025
26 marts 2025

Region

Hovedstaden

Sted

Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

29 januar 2025