Ansøg om midler

Integration af bæredygtighed i naturfaglige undervisningsforløb

Ansøgningsrunde åbner
3 juni 2024
Ansøgningsrunde lukker
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Svar til ansøger
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send ansøgning

Titel

Integration af bæredygtighed i naturfaglige undervisningsforløb

Målgruppe

Gymnasielærere

Fag

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV), Fysik, Kemi, Biologi, Bioteknologi, Naturgeografi, Geovidenskab, Matematik, Informatik, Naturvidenskabelig faggruppe

Niveau

A, B, C

Kursusudbyder

Københavns Universitet, Institut for Naturfagenes Didaktik

Beskrivelse

Rapporten "På vej mod uddannelser for bæredygtig udvikling" fra 2022 peger på, at selv om der er en del igangværende initiativer vedrørende bæredygtighed på gymnasieniveau, er der behov for efteruddannelsestilbud der udvikler gymnasielærernes faglige og didaktiske kompetencer. Samtidig mangler der tid og ressourcer til at udvikle faglige forløb der integrerer bæredygtighed og inddrager eleverne.

Nærværende kursustilbud adresserer disse behov ved at træne gymnasielærere i at udvikle, implementere og evaluere kortere eller længere forløb der integrerer uddannelse for bæredygtig udvikling på tværs af naturfagene (inkl. matematik). Modellen, der undervises efter, kan bruges til både længere og kortere undervisningsforløb, samt til tværfaglige studieretningsprojekter.

Kurset vil tage udgangspunkt i deltagernes eksisterende praksisser og kompetencer, og understøtte og kvalificere deres videre udvikling. Kurset kan med særlig fordel følges af flere lærere fra samme gymnasieskole, som er interesserede i at arbejde på tværs af deres fagligheder.

Kurset består af 5 hele kursusdage, opdelt på følgende måde:
* Dag 1 Introduktion, oplæg og arbejde med model, på NBB.
* Dag 2 Arbejde med a priori analyse af problem og design, på gymnasier.
* Dag 3 Oplæg, arbejde med evaluering af SFF og constructive alignment, på NBB.
* Dag 4 Minitests af SFF med egne elever, på gymnasier.
* Dag 5 Gruppearbejde og -præsentation om oversættelse til praktiske vejledninger, på NBB.

Kursuselementer

FN’s verdensmål , Klima / Bæredygtighed , Tværfaglig / Fællesfaglig / Sociovidenskabelige problemstillinger (SSI)

Undervisere

Marianne Achiam, Britta Jensen, Katrine Lindvig (IND)

Kursusdage

25 februar 2025
11 marts 2025
25 marts 2025
8 april 2025
22 april 2025

Region

Hovedstaden

Sted

IND, NBB, Rådmandsgade 64, 2200 Kbh N

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

3 februar 2025

Link til kursusudbyder

https://www.ind.ku.dk/evu