Ansøg om midler

Kemi for geografer

Ansøgningsrunde åbner
3 juni 2024
Ansøgningsrunde lukker
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Svar til ansøger
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send ansøgning

Titel

Kemi for geografer

Målgruppe

Gymnasielærere

Fag

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV), Naturgeografi, Naturvidenskabelig faggruppe

Niveau

B, C

Kursusudbyder

Geografilærerforeningen

Beskrivelse

Formål
Gennem foredrag, oplæg og mange forskellige små lettilgængelige forsøg i laboratoriet at give naturgeografi-, geovidenskabs- og geografilærere indblik i og forståelse af de for geologi og geografi vigtigste kemiske processer.

Indhold
Få svar på spørgsmål som: Fremtidens flybrændstof. Brintbiler. Er der råstoffer nok til fremtidens el-biler? Forstå batteriernes råstoffer og kemi. Hvad sker der kemisk, når der dannes en guldåre? Hvad er kritiske råstoffer? Genbrug – hvordan gøres det mere effektivt? Atmosfærekemi – hvorfor dannes der syreregn? Forsuring af havene. Ozonlaget – hvordan dannes det? og nedbrydes det? Påvirker vulkanudbrud klimaet? Hvorfor er methan en ’stærk’ drivhusgas? Hvorfor frigives der meget methan, når permafrosten tør? Hvordan er CO2-forholdene i de øverste jordlag? pH i geofaglige sammenhænge. Hvordan kan vi gemme CO2? AQS (Air Quality Sampler fra ESERO) udstyr til at måle luftforurening mm.

Kursuselementer

FN’s verdensmål , Klima / Bæredygtighed , Laboratorieøvelser / Eksperimenter, Tværfaglig / Fællesfaglig / Sociovidenskabelige problemstillinger (SSI)

Undervisere

Birgit Sandermann Justesen

Kursusdage

19 marts 2026
20 marts 2026

Region

Hovedstaden

Sted

Annonceres senere på kursusudbyders webside.

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

27 februar 2026

Link til kursusudbyder

https://geografilaererforeningen.dk/