Ansøg om midler

Klima og fremtiden

Ansøgningsrunde åbner
3 juni 2024
Ansøgningsrunde lukker
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Svar til ansøger
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send ansøgning

Titel

Klima og fremtiden

Målgruppe

Grundskolelærere

Fag

Fysik / kemi, Matematik, Geografi, Biologi

Niveau

7, 8, 9, 10

Kursusudbyder

Københavns Universitet, Niels Bohr Instituttet

Beskrivelse

Kurset har til formål at opdatere fysik, matematik og naturfags undervisere med aktuel viden om fysisk klima ved at præsentere dem for den nyeste forskning.
Kurset vil dække centrale begreber inden for klima, jordens klima og de klimatiske variationer, der former vores verden.
Kurset dækker det fysiske klimasystem og emner som sortlegemestråling, drivhuseffekten, global opvarmning, atmosfæriske og oceaniske cirkulationsmønstre, feedback-mekanismer. Yderligere diskuteres de moderne og paleoklimatiske observationer (proxies) og bruges som et perspektiv for de moderne klimaændringer. Kurset udforsker også fremtidige klimascenarier (baseret på IPCC-rapporterne) og risikoen for at nå klima vippepunkter.
Kurset løber over tre dage.

Du vil gennem kurset opnå viden om
1) Nøgleelementer i jordens klimasystem (atmosfære, oceaner osv.)
2) Drivhuseffekt: Strålingsprocesser og deres indvirkning.
3) Klimadynamik: Naturlige variationer og feedbackmekanismer.
4) Klimaændringer: Tidligere variationer, menneskelig indflydelse og fremtidige scenarier.
Yderligere vil kurset berøre, hvordan man kan håndtere de unge der bliver klimaangste

Kursets undervisning vil være en blanding af præsentationer, gruppeøvelser, samt besøg i forskernes laboratorier. Eksempler på materialer til undervisning vil også blive præsenteret.
Du udvikler og kommer hjem med dit eget forløb og hører andres forløb.

Kurset relaterer til flere af FN'S 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Kursuselementer

Klima / Bæredygtighed , FN’s verdensmål , Natur / Udeliv / Feltarbejde, Naturvidenskabelige erkendelser / Ny forskningsviden , Tværfaglig / Fællesfaglig / Sociovidenskabelige problemstillinger (SSI), Science-kapital / Naturvidenskabelig dannelse, Laboratorieøvelser / Eksperimenter

Undervisere

Helle Astrid Kjær med flere

Kursusdage

14 januar 2026
15 januar 2026
16 januar 2026

Region

Hovedstaden

Sted

Niels Bohr Instituttet, Tagensvej 16, København N

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

4 november 2025