Ansøg om midler

Kunstig intelligens i gymnasiets STEM-fag

Ansøgningsrunde åbner
3 juni 2024
Ansøgningsrunde lukker
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Svar til ansøger
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send ansøgning

Titel

Kunstig intelligens i gymnasiets STEM-fag

Målgruppe

Gymnasielærere

Fag

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV), Fysik, Kemi, Biologi, Bioteknologi, Naturgeografi, Geovidenskab, Matematik, Informatik, Naturvidenskabelig faggruppe

Niveau

A, B, C

Kursusudbyder

Københavns Universitet, Datalogisk Institut

Beskrivelse

Kunstig intelligens byder på en række nye analytiske tilgange og muligheder inden for STEM. Dette kursus er rettet mod den konkrete brug af kunstig intelligens i gymnasiets naturvidenskabelige fag – med særligt fokus på AI-understøttet naturvidenskabelig billedanalyse. Kurset veksler mellem undervisning og introduktion til state-of-the-art af KU-forskere, der helt aktuelt arbejder med – og udvikler – teknologierne som svar på større samfundsmæssige udfordringer.
Kom og lær, hvordan du på en didaktisk reflekteret måde kan få kunstig intelligens og computationelle metoder ind i din egen undervisning. Du vil få opøvet grundlæggende programmeringsfærdigheder med udgangspunkt i relevante cases, blive introduceret til de faglige perspektiver i machine learning, samt få udviklet et vist datalogisk-computationelt begrebsapparat. Kurset sigter desuden mod tilvejebringelsen af én eller flere sekvenser, du som kursist prøver af i din egen undervisning i den mellemliggende periode mellem kursusgangene, og som vi efterfølgende evaluerer i fællesskab.
Bliv klogere på den rivende udviklingen inden for kunstig intelligens, få opøvet nogle grundlæggende, tekniske færdigheder – og lad dig inspirere til, hvordan du kan anvende kunstig intelligens på en kritisk og konstruktiv måde i netop din undervisning.

Kursuselementer

Digital teknologi / Computationel tankegang / Kunstig intelligens, Algoritmer / Databehandling / Matematisk modellering, Naturvidenskabelige erkendelser / Ny forskningsviden , Klima / Bæredygtighed , Sundhed / Fødevarer / Motion / Trivsel

Undervisere

Morten Misfeldt, Morten Schultz, Melanie Ganz-Benjaminsen og Christian Igel

Kursusdage

20 august 2025
21 august 2025
22 august 2025
9 oktober 2025
10 oktober 2025

Region

Hovedstaden

Sted

Universitetsparken 5 2100 Kbh Ø

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

2 juni 2025