Ansøg om midler

Kvanteteknologier

Ansøgningsrunde åbner
3 juni 2024
Ansøgningsrunde lukker
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Svar til ansøger
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send ansøgning

Titel

Kvanteteknologier

Målgruppe

Gymnasielærere

Fag

Fysik, Kemi, Bioteknologi, Matematik, Informatik, Teknologi

Niveau

A, B, C

Kursusudbyder

Fysiklærerforeningen og Niels Bohr Institutet

Beskrivelse

Der sker netop nu en rivende udvikling af kvanteteknologier, og i Danmark er vi med helt fremme i udviklingen. Der er landet rundt store kvante-forskningscentre på universiteterne, og der er lanceret en national strategi for kvanteteknologi, der skal sikre at dansk kvanteforskning fastholder og udvikler sin internationale styrkeposition, samt at vi lykkes med at omsætte forskningen til nye kvanteteknologiske løsninger på globale udfordringer.

Kvanteteknologier er en fællesbetegnelse for teknologier, der baserer sig på at kunne kontrollere og udnytte kvantetilstandes særlige egenskaber. Man deler disse teknologier op i tre kategorier: kvantesensorer, kvantekommunikation og kvantecomputere. Alle tre kategorier udvikles netop nu og de første kommercielle anvendelser af kvantesensorer og kvantekommunikation er allerede på markedet.

Kurset vil give en introduktion til de tre typer kvanteteknologier og en diskussion af hvordan de kan integreres i gymnasieundervisningen. En del af kurset vil være hands-on øvelser, og der vil blive udleveret undervisningsmateriale rettet mod gymnasiet.

Udviklingen af kvanteteknologier sker i høj grad på tværs af de traditionelle faggrænser. Både fysikere, ingenører, matematikere og dataloger er afgørende i udviklingen, og anvendelserne af kvanteteknologier er desuden højst relevante for blandt andet kemi, biologi og medicin. Kurset retter sig derfor mod undervisere fra en bred fagrække.

Kursuselementer

Digital teknologi / Computationel tankegang / Kunstig intelligens, Sensorer / Robotteknologi, Algoritmer / Databehandling / Matematisk modellering, Praksisfaglighed, Naturvidenskabelige erkendelser / Ny forskningsviden , Science-kapital / Naturvidenskabelig dannelse, Tværfaglig / Fællesfaglig / Sociovidenskabelige problemstillinger (SSI), Problem-baseret læring / Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (UBNU), Interesse / Motivation , Skole-virksomhed / Karriere, Engineering / Innovation / Entreprenørskab, Talent / Fagligt udfordrerede / Differentieret undervisning, Eksterne læringsmiljøer

Undervisere

Fra bl.a. Niels Bohr Instituttet

Kursusdage

29 august 2025

Region

Hovedstaden

Sted

Niels Bohr Institutet, Blegdamsvej 21, 2100 København.

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

10 august 2025