Ansøg om midler

Maker- og teknologiforståelse

Ansøgningsrunde åbner
3 juni 2024
Ansøgningsrunde lukker
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Svar til ansøger
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send ansøgning

Titel

Maker- og teknologiforståelse

Målgruppe

Grundskolelærere

Fag

Natur / teknologi, Fysik / kemi, Biologi, Geografi, Matematik

Niveau

3-4, 5-6, 7, 8, 9, 10

Kursusudbyder

VIA University College, Efter- og videreuddannelse

Beskrivelse

Ved at investere i teknologiforståelse og makerdidaktik i folkeskolen, skaber du som lærer et solidt fundament til at løse nutidens udfordringer, og samtidig forbereder du eleverne på fremtiden. På kurset her får du:
- Indsigt i forskellige aspekter af teknologiforståelse og makerdidaktik.
- Viden til at implementere makerdidaktik og udvikle undervisning i teknologiforståelse i egen undervisning og på skolen.
- Udviklet dine egne personlige teknologiske kompetencer i digitale fabrikationsteknologier som 3D print, laser cut, vinyl cut mm.
- Styrket din kodeevner
- Opdateret din viden om AI og andre teknologier – og hvordan teknologierne bidrager til kapacitetsopbygningen på skolen.

De enkelte kursusgange er bygget op efter en struktur, som samlet set vil give dig et fundament og bredt perspektiv på arbejdet med teknologiforståelse og makerdidaktik i skolen. Kurset, der strækker sig over fem dage, er bygget op om følgende indhold:

• Didaktik i makerspace
• Teknologiforståelse og de 4 kompetenceområder: Digitalt design og designprocesser, Digital myndiggørelse, Teknologisk handleevne og Computationel tænkning
• Fagspecifikke arbejdsformer
• Minimaking for de 6-9 årige samt
• Teknologiforståelse som valgfag

Kursuselementer

Digital teknologi / Computationel tankegang / Kunstig intelligens, Sensorer / Robotteknologi, Problem-baseret læring / Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (UBNU), Engineering / Innovation / Entreprenørskab, Interesse / Motivation , Algoritmer / Databehandling / Matematisk modellering

Undervisere

Jesper Thesbjerg Homann

Kursusdage

26 februar 2026
12 marts 2026
26 marts 2026
23 april 2026
30 april 2026

Region

Midtjylland

Sted

CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, 7400 Herning

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

1 februar 2026