Ansøg om midler

Matematik med de små.

Ansøgningsrunde åbner
3 juni 2024
Ansøgningsrunde lukker
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Svar til ansøger
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send ansøgning

Titel

Matematik med de små.

Målgruppe

Grundskolelærere

Fag

Matematik

Niveau

1-2, 3-4

Kursusudbyder

VIA University College, Center for Undervisningsmidler

Beskrivelse

Et kursus hvor der er fokus på talforståelse, tænkende opgaver og tid til fordybelse.
Bliv klædt på til at omfavne de blanke sider i matematikbogen!

Kurset henvender sig til lærere som underviser i matematik i indskolingen. Omdrejningspunktet bliver aktiviteter som støtter eleverne i forståelsen af faget og som samtidig er med til at variere den daglige undervisning. Der er et gennemgående fokus på tid til fordybelse og didaktiske greb, der styrker deltagermulighederne.

Dag 1 – Talarbejde og talforståelse samt tænkende udfordringer til indskolingen.
Dagens indhold vil centrere sig omkring vigtigheden af at prioritere områder som talforståelse, subitizing, regnestrategier samt opgaver der udfordrer elevernes tænkning inden for matematikfaget.

Dag 2 – Test/ evalueringsformer og teknologier i faget,
Denne dag arbejdes der med forskellige evalueringsformer. Der ses på evalueringsformer for hele grupper og på individuelt plan. Hvornår skal der gribes ind og hvad kan der gøres?
I forlængelse af evalueringsarbejdet ser vi på forskellige teknologier som er anvendelige for aldersgruppen. Teknologierne tænkes både som støtteredskab, motiverende faktor og som mulighed for samarbejdsskabende aktiviteter.

Ud af bogen og ned i temop!

Begge kursusdage veksler mellem teori og praktisk afprøvning med konkrete materialer og praktiske læremidler.

Kursuselementer

Praksisfaglighed

Undervisere

Dorte Vibe Querling Jacobsen

Kursusdage

30 oktober 2025
13 november 2025

Region

Midtjylland

Sted

VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, 7400 Herning

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

30 september 2025