Ansøg om midler

Matematiklæring gennem problemløsning og modellering

Ansøgningsrunde åbner
3 juni 2024
Ansøgningsrunde lukker
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Svar til ansøger
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send ansøgning

Titel

Matematiklæring gennem problemløsning og modellering

Målgruppe

Gymnasielærere

Fag

Matematik

Niveau

A, B, C

Kursusudbyder

Københavns Universitet, Institut for Naturfagenes Didaktik

Beskrivelse

Kurset er bygget op om nogle obligatoriske matematikdidaktiske og matematikfaglige forløb. Kurset giver erfarne og mindre erfarne lærere mulighed for i samarbejde og under vejledning fra underviseren at udvikle undervisningsforløb som tager udgangspunkt i de nye målbeskrivelser for matematikundervisningen på alle tre niveauer på de gymnasiale uddannelser. Der vil blive arbejdet med: modeller baseret på lineære funktioner i grundforløbet, algebra, stokastik og modellering i bred forstand. Deltagerne vil herudover få sparring og vejledning til at fordybe sig yderligere i et emne, de selv vælger.

Kurset giver en introduktion til nye tilgange til problembaseret matematikundervisning og modellering, herunder praktiske værktøjer til at udarbejde og justere forløb med fokus på, hvordan man bedst understøtter elevers læring af kernestoffet og opfyldelse af faglige mål. Forløbene vil i særlig grad understøtte elevernes udvikling af begrebsforståelse gennem problemløsningsopgaver og modelleringsaktiviteter, der styrker deres ræsonnements- og kommunikationskompetencer.

Udviklingen af forløb sker i kobling med introduktion til måder, hvorpå lærere kan støtte hinanden i fælles at udvikle undervisningspraksis, hvilket på sigt kan udbredes til hele faggrupper. Endelig vil der på kurset blive arbejdet med deling af de udviklede forløb, så de kan deles med deltagernes faggrupper på skolerne, regionalmøder eller større arrangementer. Det vil være en fordel hvis man tilmelder flere lærere fra samme skole (3-4 pers.), så de kan bruge hinanden som observatør og sparringspartnere undervejs i forløbet. Det er dog ikke et krav.

Kursuselementer

Problem-baseret læring / Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (UBNU), Algoritmer / Databehandling / Matematisk modellering, Interesse / Motivation , Talent / Fagligt udfordrerede / Differentieret undervisning

Undervisere

Britta Jessen (IND)

Kursusdage

27 august 2025
24 september 2025
22 oktober 2025
19 november 2025
10 december 2025

Region

Hovedstaden

Sted

IND, NBB, Rådmandsgade 64, 2200 Kbh N

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

15 juni 2025

Link til kursusudbyder

https://www.ind.ku.dk/evu