Ansøg om midler

Mikrobiologi og miljø

Ansøgningsrunde åbner
3 juni 2024
Ansøgningsrunde lukker
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Svar til ansøger
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send ansøgning

Titel

Mikrobiologi og miljø

Målgruppe

Gymnasielærere

Fag

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV), Kemi, Biologi, Bioteknologi, Naturgeografi, Geovidenskab, Informatik, Teknologi, Naturvidenskabelig faggruppe

Niveau

A, B, C

Kursusudbyder

Aarhus Universitet, Institut for Biologi

Beskrivelse

Forståelsen for mikroorganismers betydning og anvendelsen indenfor miljø, klima og sundhed er vokset betragteligt. Med dette kursus vil en håndfuld forskere indenfor mikrobiel økologi formidle denne udvikling gennem oplæg, undervisningsrettede hands-on øvelser, kritiske diskussioner og guides til opfølgning. Hver af de 5 kursusdage har et tema:
1. Diversitet og (øko)fysiologi: Få mikroorganismer kan holdes i kultur, men nye metoder har banet vejen for at kortlægge mikroorganismers diversitet og fysiologiske tilpasninger i detaljer.
2. Mikrobiomer og biofilm: På godt og ondt interagerer mikroorganismer med hinanden og giver livsformende mikrobiomer til planter, dyr og mennesker. Biofilm bliver udnyttet i biologisk miljø- og procesteknologi, men er også et stort problem i mange tekniske og medicinske sammenhænge.
3. Klima og mikroorganismer: Udover at være vigtige for frigivelse og optag af CO2, er mikroorganismer de primære kilder til de kraftige drivhusgasser metan og lattergas. Oppe i atmosfæren kan de også påvirker skydannelser og nedbør.
4. Bioinformatik: Vores viden om mikroorganismer vokser hastigt i takt med stadig bedre og billigere DNA-sekventering og bedre IT-værktøjer til analyse af enkelt- og metagenomer.
5. Mikroorganismernes hvem, hvad, hvor: Udviklingen i sensorer og integration med mikroskopi og molekylærbiologi giver et stadig mere detaljeret indblik i mikrobielle samfunds struktur og funktion. Hvem gør hvad hvor og hvornår og hvad er grænserne for liv på vores og andre planeter?

Kursuselementer

FN’s verdensmål , Klima / Bæredygtighed , Biodiversitet, Sundhed / Fødevarer / Motion / Trivsel, Digital teknologi / Computationel tankegang / Kunstig intelligens, Sensorer / Robotteknologi, Natur / Udeliv / Feltarbejde, Laboratorieøvelser / Eksperimenter, Algoritmer / Databehandling / Matematisk modellering, Naturvidenskabelige erkendelser / Ny forskningsviden , Science-kapital / Naturvidenskabelig dannelse, Tværfaglig / Fællesfaglig / Sociovidenskabelige problemstillinger (SSI), Mono-faglig undervisning, Problem-baseret læring / Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (UBNU), Interesse / Motivation , Engineering / Innovation / Entreprenørskab

Undervisere

Kasper U. Kjeldsen, Hans Røy, Niculina Musat, Andreas Schramm, Klaus Koren, Kai Finster, Lars Peter Nielsen, Ian Marshall, Bo Barker Jørgensen, Florin Musat, Tina Santl-Temkiv, Ugo Marzocchi, Rikke Louise Meyer, Niels Peter Revsbech

Kursusdage

22 september 2025
23 september 2025
24 september 2025
25 september 2025
26 september 2025

Region

Midtjylland

Sted

Ny Munkegade 114-116, 8000 Aarhus C.

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

18 juni 2025