Ansøg om midler

Nye undervisningsforløb med input fra aktuel forskning i kemi og medicinalkemi

Ansøgningsrunde åbner
3 juni 2024
Ansøgningsrunde lukker
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Svar til ansøger
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send ansøgning

Titel

Nye undervisningsforløb med input fra aktuel forskning i kemi og medicinalkemi

Målgruppe

Gymnasielærere

Fag

Kemi, Bioteknologi

Niveau

A, B

Kursusudbyder

Syddansk Universitet - SDU

Beskrivelse

Kurset er for kemiundervisere på ungdomsuddannelserne. Kursets indhold er 1) inspirationsoplæg om aktuel kemiforskning og en fælles proces, hvor denne viden omsættes til konkret indhold til undervisningen i gymnasieskolen, og 2) to øvelser i hhv. medicinalkemi og uorganisk kemi, hvor øvelserne udføres praktisk i laboratoriet, og der arbejdes i en fælles proces på at didaktisere øvelsesvejledningerne til brug for undervisning. Det konkrete output fra kurset er således to øvelsesvejledninger klar til brug og indhold til klasseundervisning fra en aktuel forskningskontekst, potentielt omsat til et tematisk forløb.

Kurset består af fire kursusdage med fysisk deltagelse.
Dag 1:
Fokus på Medicinalkemi
Formiddagen vil bestå af inspirationsoplæg om ny forskning indenfor medicinalkemi. Eftermiddagen vil bestå af en laboratorieøvelse og faciliteret arbejde med at omsætte øvelsesvejledningen til brug i eksperimentel undervisning på STX/HTX.

Dag 2:
Fokus på Uorganisk Kemi med samme opbygning som på dag 1 med inspirationsoplæg om formiddagen og laboratorieøvelse og arbejde med øvelsesvejledning om eftermiddagen.

Dag 3:
Kursusdeltagerne arbejder med den faglige viden fra øvelser og inspirationsoplæg og får inspiration i forhold til den nyeste fagdidaktiske forskningsviden. Deltagerne vil altså blive guidet i at omsætte information fra inspirationsoplæggene til indhold/forløb til egen undervisning. Derudover vil der være mulighed for sparring med kursusledere og de øvrige kursusdeltagere og at afprøve konkrete undervisningsaktiviteter, der er blevet udviklet.

Dag 4:
Denne dag ligger et stykke tid efter de første tre kursusdage, og kursusdeltagere afprøver undervisningsaktiviteter i egen undervisning i perioden mellem dag 3 og dag 4. På kursets 4. dag arbejdes der videre med udvikling af de konkrete undervisningsaktiviteter med afsæt i feedback fra elever og egen refleksion. Der vil være mulighed for erfaringsudveksling med andre kursusdeltagere og sparring med kursusledere.

Kursuselementer

Klima / Bæredygtighed , Sundhed / Fødevarer / Motion / Trivsel, Digital teknologi / Computationel tankegang / Kunstig intelligens, Laboratorieøvelser / Eksperimenter, Algoritmer / Databehandling / Matematisk modellering, Naturvidenskabelige erkendelser / Ny forskningsviden , Science-kapital / Naturvidenskabelig dannelse, Brobygning

Undervisere

Jasmin Mecinovic, Jacob Kongsted, Mads Sondrup Møller, Lilian Skytte, Michael Petersen m.fl.

Kursusdage

26 januar 2026
27 januar 2026
28 januar 2026
23 marts 2026

Region

Syddanmark

Sted

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

3 november 2025