Ansøg om midler

Projektledelse i naturvidenskab

Ansøgningsrunde åbner
3 juni 2024
Ansøgningsrunde lukker
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Svar til ansøger
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send ansøgning

Titel

Projektledelse i naturvidenskab

Målgruppe

Gymnasielærere

Fag

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV), Fysik, Kemi, Biologi, Bioteknologi, Naturgeografi, Geovidenskab, Astronomi, Matematik, Informatik, Teknikfag, Teknologi, Naturvidenskabelig faggruppe

Niveau

A, B, C

Kursusudbyder

Syddansk Universitet - SDU

Beskrivelse

Formålet med kurset er faglig stilladsering af ungdomsuddannelseslæreres professionsdidaktik inden for projektarbejde i naturvidenskab. Kurset sætter fokus på grundlæggende viden om Problem Based Learning (PBL) i relation til projektledelse, herunder projektudvikling og -styring. Deltagerne vil arbejde med at identificere projektmuligheder, herunder hvordan projektideer sættes i spil, og udvikle projektdesigns inden for naturvidenskabelig undervisning i et didaktisk perspektiv, som er relevant for deltagernes egne praksisser.

Kurset henvender sig primært til undervisere indenfor matematik, biologi, geografi, fysik, kemi og idræt. Kurset tilrettelægges som en blanding af workshops, projektarbejde og forelæsninger.

Forløbet er designet til undervisere i ungdomsuddannelserne, der ønsker at udforske projektarbejde i naturvidenskabelige fagområder. Der introduceres til forskellige former for projekter med henblik på strukturering, styring og ledelse. Der vil være fokus på organisations- og ledelsesteori i tilknytning hertil. Teori om problembaseret læring, kommunikation og kreativitet relateret til projektformen vil blive inddraget. Parallelt med kursusdagene arbejder kursisterne i grupper på udviklingen af et projekt, hvis problembaggrund er identificeret i egen organisation eller evt. gennem kontakt med en ekstern rekvirent. På baggrund af projektpræsentationer reflekteres, diskuteres og perspektiveres projekterne i løbet af kurset i forhold til egen praksis.

Kurset struktureres omkring tre kursusdage og et kursusdøgn. Det forventes, at deltagerne engagerer sig i projektgrupper og arbejder sammen om et fælles projekt gennem kursusperioden. Der skal påregnes forberedelsestid på min. tre timer pr. kursusgang og herudover eventuelle afprøvninger i egen organisation eller i egne klasser.

Kursuselementer

Praksisfaglighed, Skole-virksomhed / Karriere, Engineering / Innovation / Entreprenørskab

Undervisere

Gitte Miller Balslev, Tina Maria Brinks

Kursusdage

20 februar 2025
26 marts 2025
27 marts 2025
25 april 2025
15 maj 2025

Region

Syddanmark

Sted

CAMPUSVEJ 55, 5230 ODENSE M samt VINGSTED SKOVVEJ 2, 7182 BREDSTEN

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

30 december 2024

Link til kursusudbyder

https://www.sdu.dk/da/forskning/stem