Ansøg om midler

Science kapital og mangfoldighed

Ansøgningsrunde åbner
3 juni 2024
Ansøgningsrunde lukker
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Svar til ansøger
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send ansøgning

Titel

Science kapital og mangfoldighed

Målgruppe

Grundskolelærere

Fag

Natur / teknologi, Fysik / kemi

Niveau

1-2, 3-4, 5-6, 7, 8, 9

Kursusudbyder

Professionshøjskolen UCN

Beskrivelse

Dette kursus henvender sig til lærere i grundskolen, der underviser i N/T eller F/K. Kurset er første del af en samlet kursuspakke, men kan også tages selvstændigt. Det andet kursus hedder "Store idéer i stjernehimlen" - og udbydes samme sted.

På dette kursus vil vi arbejde med den nyeste forskningsviden om begrebet science kapital, og hvordan vi aktivt kan bruge den viden til at planlægge og gentænke undervisningen, så flere elever oplever tilhør i naturfagsundervisningen.

Første kursusgang: Her vil vi arbejde med begrebet science kapital og anvende værktøjer til at måle egen science kapital, samt elever fra egen undervisning med henblik på at blive bevidste om forskellige science kapitaler.

Anden kursusgang: Her arbejder vi med, hvordan forskellige stereotype forventninger påvirker elevers science kapital, herunder køn og etnicitet. Vi inddrager viden fra forskellige udviklingsprojekter om hvordan stereotype forventninger kan udfordres som en del af undervisningen.

Tredje kursusgang: Vi arbejder med og samler op på deltagernes egne erfaringer, afprøvninger og observationer fra praksis mellem kursusgangene.

Kursuselementer

Science-kapital / Naturvidenskabelig dannelse, Interesse / Motivation , Diversitet / Ligestilling / Inklusion

Undervisere

Therese Malene Nielsen og Niels Anders Illemann Petersen

Kursusdage

26 august 2025
25 september 2025
22 oktober 2025

Region

Nordjylland

Sted

UCN, Mylius Erichsens Vej 137, 9210 Aalborg SØ

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

2 juni 2025