Ansøg om midler

Sikkerhed og affaldshåndtering ved øvelser i kemilaboratorier

Ansøgningsrunde åbner
3 juni 2024
Ansøgningsrunde lukker
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Svar til ansøger
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send ansøgning

Titel

Sikkerhed og affaldshåndtering ved øvelser i kemilaboratorier

Målgruppe

Gymnasielærere

Fag

Kemi, Naturvidenskabelig faggruppe

Niveau

A, B, C

Kursusudbyder

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Kemi

Beskrivelse

Vil du gerne klædes bedre på til at afholde kemiske øvelser i gymnasiet på sikker og forsvarlig vis? Vil du lære at undervise dine elever i sikkerhed og god laboratorieadfærd? Søger du inspiration til nye øvelser?

Eksperimentelt arbejde i kemi kan være en fantastisk lærerig oplevelse, der vækker både interesse og begejstring for naturvidenskab. Men af hensyn til sikkerhed og miljø, kræver forsøg med kemi også grundige forberedelser.

Dette kursus vil tage udgangspunkt i 3 udvalgte undervisningsforsøg, og gennemgå nogle af de vigtige og praksisnære overvejelser omkring kemiske risikovurderinger, personlige værnemidler, forsvarlig håndtering af kemisk affald samt den nødvendige instruktion til gymnasieelever. Ved kurset vil der også være rig mulighed for videns- og erfaringsdeling samt praktiske øvelser i DTU Kemi’s undervisningslaboratorier.

Kursuselementer

Laboratorieøvelser / Eksperimenter, Praksisfaglighed

Undervisere

Jerrik Mielby

Kursusdage

8 december 2025

Region

Hovedstaden

Sted

DTU Kemi, Kemitorvet, Bygning 207, 2800 Kgs. Lyngby

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

3 november 2025

Link til kursusudbyder

https://www.kemi.dtu.dk/