Ansøg om midler

Teknologiforståelse og digitale teknologier

Ansøgningsrunde åbner
3 juni 2024
Ansøgningsrunde lukker
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Svar til ansøger
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send ansøgning

Titel

Teknologiforståelse og digitale teknologier

Målgruppe

Grundskolelærere

Fag

Fysik / kemi, Natur / teknologi, Biologi, Geografi, Matematik

Niveau

1-2, 3-4, 5-6, 7, 8, 9, 10

Kursusudbyder

VIA University College, Efter- og videreuddannelse

Beskrivelse

På kurset her får du viden, der gør dig ti stand til at forstå, udvikle og tage konstruktiv stilling til teknologiers muligheder i undervisningen. Undervejs arbejder du med undersøgende tilgange til læreprocesser og teknologier i undervisningen. Du får konkrete didaktiske greb til, hvordan du som lærer kan lave forløb, hvor du faciliterer læreprocesser og motiverer eleverne til at arbejde undersøgende og eksperimenterende med teknologiforståelse i dine fag.

Med forløbet får du kompetencer til at:
• Designe forløb, der med udgangspunkt i autentiske problemstillinger arbejder med digital myndiggørelse, herunder analyse af digitale artefakter og forståelse af problematikker og regler for håndtering af egne og andres data.
• Udvikle børn og unges digitale kompetencer og teknologiforståelse og inddrage forskellige aktuelle teknologiers muligheder og udfordringer i pædagogiske kontekster.
• Stilladsere børn og unges egne digitale designløsninger, med henblik på at styrke deres teknologiske handleevne og computationelle tankegang.
• Skabe læringsrum, der bidrager til at udvikle børn og unges 21. århundredes kompetencer gennem en designtilgang til teknologiforståelse.

Kurset forløber over fem dage, og vil indeholde emner som:
• Elevernes digitale myndiggørelse
• Digitalt design og designprocesser
• Digital dannelse
• Computationel tankegang
• Teknologisk handleevne.

Kursuselementer

Problem-baseret læring / Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (UBNU), Engineering / Innovation / Entreprenørskab, Digital teknologi / Computationel tankegang / Kunstig intelligens, Algoritmer / Databehandling / Matematisk modellering, Sensorer / Robotteknologi, Interesse / Motivation

Undervisere

Maria Nyborg Matthiesen

Kursusdage

26 august 2025
23 september 2025
21 oktober 2025
25 november 2025
9 november 2025

Region

Midtjylland

Sted

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

1 august 2025