Ansøg om midler

Unzipkursus – Algebra i gymnasiet

Ansøgningsrunde åbner
3 juni 2024
Ansøgningsrunde lukker
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Svar til ansøger
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send ansøgning

Titel

Unzipkursus – Algebra i gymnasiet

Målgruppe

Gymnasielærere

Fag

Matematik

Niveau

A, B, C

Kursusudbyder

Aarhus Universitet, DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Beskrivelse

De gymnasiale læreplaner afspejler tydeligt algebras essentielle rolle i matematikundervisningen. På alle retninger (HTX, HHX, STX, EUX og HF) og niveauer er en del af mindstekravene, at eleven skal kunne ”udøve basal algebraisk manipulation”. Elevernes algebraiske kunnen er afgørende for deres arbejde inden for de fleste emner af gymnasiematematikken og andre STEM-fag.
Igennem oplæg vil kursisterne få præsenteret, hvordan man kan arbejde didaktisk med algebra for at mindste elevernes vanskeligheder med algebraen, og hvordan man kan arbejde med algebra som et matematisk sprog, herunder hvordan man kan arbejde med lighedstegnets forskellige betydninger og ligningsløsning.

Der vil blive vist nogle konkrete eksempler, som man som kursist kan tage med hjem og afprøve, men der bliver også tid til at udvikle egne eksempler i en workshop, som man hjemme på skolen arbejder videre med og afprøver i 1-2 lektioner i den mellemliggende periode mellem 1. og 2. kursusdag.
På 2. kursusdag præsenterer deltagerne deres undervisningssekvenser og deres observationer fra klasserummet med efterfølgende diskussion og perspektiver på afprøvningerne ved underviser Britta Eyrich Jessen, som også er forfatter af NCUM’s tema Algebra i gymnasiet.
Formålet med unzipkurset er at få tydeliggjort forbindelsen mellem didaktisk forskning og praksis igennem udvikling af konkrete empiriske tilgange til indholdet i temaet Algebra i gymnasiet på NCUM’s hjemmeside (NCUM, Gymnasie, Algebra i gymnasiet (matematikdidaktik.dk)).

Kursuselementer

Algoritmer / Databehandling / Matematisk modellering, Interesse / Motivation , Talent / Fagligt udfordrerede / Differentieret undervisning

Undervisere

Matematikdidaktikere med undervisningserfaring fra gymnasial undervisning. Christina Cæsarsen, lektor ved Fjerritslev Gymnasium og netværkskoordinator for gymnasieområdet i NCUM Jeanette Axelsen, lektor ved Midtsjællands Gymnasium og netværkskoordinator for gymnasieområdet i NCUM

Kursusdage

27 august 2025
7 november 2025

Region

Sjælland

Sted

Campus Slagelse, Professionshøjskolen Absalon, Søndre Stationsvej 30, 4000 Slagelse

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

14 august 2025

Link til kursusudbyder

https://dpu.au.dk/