Ansøg om midler

Unzipkursus – Funktioner

Ansøgningsrunde åbner
3 juni 2024
Ansøgningsrunde lukker
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Svar til ansøger
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send ansøgning

Titel

Unzipkursus – Funktioner

Målgruppe

Gymnasielærere

Fag

Matematik

Niveau

A, B, C

Kursusudbyder

Aalborg Universitet, Institut for Matematiske Fag

Beskrivelse

Funktionsbegrebet introduceres allerede i grundskolen som lineære funktioner, men mange elever har svært ved selv på 2. og 3. år i gymnasiet helt at begribe funktionsbegrebet, trods det at emnet fylder meget inden for kernestoffet i de gymnasiale uddannelser. På kurset vil der gennem oplæg blive kigget på, hvorfor funktionsbegrebet er så svært tilgængeligt for elever, og hvordan man didaktisk kan arbejde med funktionsbegrebet for at afhjælpe snublestenene for eleverne, men også hvorfor funktionsbegrebet er vigtigt at arbejde med.
Der vil blive vist nogle konkrete eksempler, som man som kursist kan tage med hjem og afprøve, men der bliver også tid til at udvikle egne eksempler i en workshop, som man hjemme på skolen arbejder videre med og afprøver i 1-2 lektioner i den mellemliggende periode mellem 1. og 2. kursusdag.
På 2. kursusdag præsenterer deltagerne deres undervisningssekvenser og deres observationer fra klasserummet med efterfølgende diskussion og perspektiver på afprøvningerne ved underviserne Lisbeth Fajstrup og Marit Schou, som også er forfattere af NCUM’s tema Matematiske funktioner (NCUM, Tværgående, Matematiske funktioner (matematikdidaktik.dk)).
Formålet med unzipkurset er at få tydeliggjort forbindelsen mellem didaktisk forskning og praksis igennem udvikling af konkrete empiriske tilgange til indholdet i temaet Matematiske funktioner på NCUM’s hjemmeside.

Kursuselementer

Talent / Fagligt udfordrerede / Differentieret undervisning, Algoritmer / Databehandling / Matematisk modellering, Interesse / Motivation

Undervisere

Marit Hvalsøe Schou, ph.d. og lektor ved Odense Tekniske Gymnasium, NCUM ekspertgruppe Lisbeth Fajstrup, lektor, ph.d. Institut for Matematiske Fag ved Ålborg Universitet, NCUM ekspertgruppe Christina Cæsarsen, lektor ved Fjerritslev Gymnasium og netværkskoordinator for gymnasieområdet i NCUM Jeanette Axelsen, lektor ved Midtsjællands Gymnasium og netværkskoordinator for gymnasieområdet i NCUM

Kursusdage

27 februar 2025
9 april 2025

Region

Syddanmark

Sted

Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

6 februar 2025

Link til kursusudbyder

https://www.math.aau.dk