Ansøg om midler

CAS-værktøjer i biologi, bioteknologi og kemi

Ansøgningsrunde åbner
3 juni 2024
Ansøgningsrunde lukker
9 oktober 2024 2:00pm (CET)
Svar til ansøger
Januar 2025
Om Efteruddannelsespuljen (læs før du søger):
Send ansøgning

Titel

CAS-værktøjer i biologi, bioteknologi og kemi

Målgruppe

Gymnasielærere

Fag

Kemi, Biologi, Bioteknologi

Niveau

A, B, C

Kursusudbyder

Danske Science Gymnasier

Beskrivelse

Kurset formål er at give en praktisk baseret introduktion til de CAS-værktøjer, som er nødvendige i undervisningen i gymnasiefagene biologi, bioteknologi og kemi for en skoles lærere i disse fag. Kurset vil kun i begrænset omfang gå ind i matematikken bag. Fokus vil være på, hvordan lærere i de naturvidenskabelige fag kan bruge CAS-værktøjer til at løse opgaver fra de tre naturvidenskabelige fag, således at den enkelte lærer selv er klædt på til at kunne hjælpe eleverne i den daglige undervisning.
Kurset vil være en vekslen mellem kortere oplæg om praktiske brug af CAS-værktøjerne. Udgangspunkt vil med eksempler på skriftlige arbejder fra de enkelte fag. Der vil herefter arbejdes i faggrupper med løsning af typeopgaver i fagene, hvor brugen af CAS-værktøjer vil være en forudsætning. Et muligt ekstra input er introduktion til redigering af digitale opgavesæt. Det aftales på forhånd hvilke CAS-værktøjer, der ønskes arbejdet med på den enkelte skole. Der er mulighed for, at udgangspunktet for kursusdagen kan tages i Maple, TI-Nspire, GeoGebra, Wordmat og Excel (eller lignende regneark). Problemstillingerne kan fx omfatte beregninger og ligningsløsning (også med brug af enheder og betydende cifre), tegning af grafer, og arbejde med typer af regressioner. Det vil være muligt efter aftale at tilpasse de enkelte kurser til lokale behov på skolen. Dette skal i videst muligt omfang aftales på forhånd.

Kursuselementer

Digital teknologi / Computationel tankegang / Kunstig intelligens, Laboratorieøvelser / Eksperimenter, Algoritmer / Databehandling / Matematisk modellering, Tværfaglig / Fællesfaglig / Sociovidenskabelige problemstillinger (SSI)

Undervisere

Keld Nielsen, Mads Leth og Anders Osted

Kursusdage

21 januar 2026

Region

Hovedstaden

Sted

Gymnasium i Københavnsområdet

Deadline for tilmelding til kursus hos kursusudbyder

30 maj 2025

Link til kursusudbyder

https://science-gym.dk/index.htm