Ansøg om midler

Millionstøtte til COVID-19-initiativer i fattige lande

COVID-19-pandemien har vidtrækkende alvorlige konsekvenser og påvirker fortsat både mennesker, økonomier og sundheds- og uddannelsessystemer over hele verden.

Novo Nordisk Fonden har derfor uddelt støtte til en række internationale initiativer, der har til formål at afbøde konsekvenserne af COVID-19-pandemien blandt mennesker, der lever i fattigdom, og andre udsatte og marginaliserede befolkningsgrupper.

I alt er der uddelt støtte til 15 projekter i bl.a. Uganda, Sudan, Nepal, Bangladesh, Colombia og Myanmar.

Flere af bevillingerne er gået til projekter, der har direkte fokus på at hjælpe kvinder.

Blandt disse er et projekt i Myanmar, hvor COVID-19 har forårsaget store udfordringer i sundhedssektoren pga. af bl.a. omprioritering af personale og lukning af ambulante tjenester herunder fødesteder. Maternity Foundation vil med projektet formidle viden og lette adgang til COVID-19-anbefalinger i forbindelse med graviditet og fødsel gennem digitale sundhedsløsninger som appen Safe Delivery. Projektet vil også understøtte, at jordmødre og fødselshjælpere trænes i, hvordan de forebygger COVID-19 hos gravide, og det forventes, at flere end 15.000 gravide og børn vil drage direkte fordel af projektet.

Også UNICEF Denmark, Folkekirkens Nødhjælp og CARE Danmark har modtaget bevillinger til projekter målrettet kvinder, herunder forebyggelse af vold mod kvinder, som desværre i mange lande har været stigende under COVID-19-krisen.

Endvidere er en række bevillinger gået til projekter med fokus på smitteforebyggelse i form af bl.a. hygiejne tiltag, ligesom der er givet bevillinger til projekter, der har overordnet fokus på at styrke sundhedssektorer og uddannelse.

”COVID-19-krisen har skabt massive udfordringer i hele verden og særligt i nogle af verdens fattigste lande, der er ekstra sårbare over for det pres, som spredning af COVID-19 har medført på både sundhedsvæsenet og samfundet som helhed. Med disse bevillinger vil vi gerne tage et international ansvar og bidrage til at hjælpe udsatte grupper gennem krisen og styrke landenes beredskab,” sagde Hanna Line Jakobsen, Senior Vice President for det sociale og humanitære arbejde i Novo Nordisk Fonden.

I alt er uddelt støtte på 14,4 mio. kr. fordelt på 15 projekter. Hvert projekt har modtaget støtte på op til 1 mio. kr.

Støtten er uddelt gennem Novo Nordisk Fondens program COVID-19: Preparedness, Prevention, Response and Recovery.

De 15 bevillingsmodtagere og deres projekter

International Aid Services Denmark
Projekttitel: COVID-19 Intervention in 4 Villages in Guéra Region, Chad

Oxfam IBIS
Projekttitel: Reduce the Spread and Mitigate the Consequences of COVID-19 by Strengthening the Resilience and Protection of Vulnerable Persons in Burkina Faso

World Diabetes Foundation
Projekttitel: Ensuring Provision of NCD Services in Time of COVID-19 – Mozambique

Maternity Foundation (to bevillinger)
Projekttitel: Building Preparedness Capacity for Safe Deliveries During the COVID-19 Pandemic with mHealth Solutions in Myanmar in Collaboration with Danish Red Cross and Myanmar Red Cross Society

Projekttiel: Strengthening the Prevention and Management of COVID-19 and Provision of Quality Maternal and Child Health Care in Addis Ababa, Ethiopia

Danish People’s Aid
Projekttitel: Prevention of COVID-19 for Refugees in Uganda

Human Rights Watch
Projekttitel: Building Education Back Better in a Post-pandemic World

DRC Dansk Flygtningehjælp
Projekttitel: Preventing Negative Impact of COVID-19 in Burundi among Returnees, Internally Displaced People and the Vulnerable Host Population

Skoleliv i Nepal
Projekttitel: Mitigating COVID-19-related Starvation and Nutrition Deficit of 500 Poor and Vulnerable Families through Thriving Gardens and Peer-to-peer Learning, Nepal

Ingeniører uden Grænser
Projekttitel: Masks for Africa: COVID-19 Cloth Masks for Africa: Protecting Vulnerable Communities and Clinically Assessing the Impact by EWB-DK and SDU, Guinea-Bissau

ADRA Denmark
Projekttitel: COVID-19 Emergency Food Response (CEFR), Yemen

UNICEF Danmark
Projekttitel: Safeguarding Access to Quality Education for Migrant and Host Community Children in Norte de Santander, Colombia, in the Face of COVID-19

Folkekirkens Nødhjælp
Projekttitel: Response and Recovery to COVID-19 Impact for Vulnerable Women & Families in Northern Shan State (RRVF-NSS), Myanmar

Røde Kors
Projekttitel: Life-saving Support to Communities Affected by Floods in the Time of COVID-19 Epidemic in Sudan

Care Danmark
Projekttitel: Safety and Security of Women & Girls from Gender-based Violence and COVID-19 Risk, Bangladesh