Ansøg om midler
corona

Coronavirus-initiativer

Novo Nordisk Fonden

Millionstøtte til COVID-19-initiativer i fattige lande

Novo Nordisk Fonden bevilger 14,4 mio. kr. til 15 internationale initiativer, der kan afbøde konsekvenserne af Corona-krisen i bl.a. Sudan, Colombia og Myanmar.

Læs mere

Novo Nordisk Fonden

Testcenter Danmark

Novo Nordisk Fonden har bevilget op til 250 mio. kr. til Statens Serum Institut i forbindelse med etableringen af et nationalt testcenter for den ny coronavirus.

Læs mere

Novo Nordisk Fonden

Nødproduktion af ethanol

Novo Nordisk Fonden og Carlsbergfondet har tilsammen uddelt 17,5 mio. kr. til etablering af et konsortium bestående af Staten, Carlsberg, Ørsted og Ree Holding, der skal sikre nødproduktion af ethanol til desinfektionsmidler under COVID-19-krisen.

Læs mere

Novo Nordisk Fonden

Nye danske antistoftest

To nyudviklede antistoftest kan blive et væsentligt bidrag til overvågningen af COVID-19-pandemiens smittespredning og af antistofsvaret på individuelt plan og i samfundet generelt. Testene er udviklet helt fra bunden i et tæt samarbejde mellem Rigshospitalet, Københavns Universitet og Novo Nordisk A/S med støtte fra Carlsbergfondet og Novo Nordisk Fonden.

Læs mere

Novo Nordisk Fonden

Bevillinger til akutte COVID-19-projekter

Novo Nordisk Fonden har uddelt 82,5 mio. kr. til 45 projekter, der på kort sigt kan være med til at afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser af COVID-19 i Danmark og resten af rigsfællesskabet.

Læs mere

Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden støtter COVID-19-projekter i Jordan og Tanzania

Fonden støtter fire ambitiøse projekter, der bl.a. sætter fokus på at sikre vandforsyning til flygtningelejre og at afbøde smitterisikoen.

Læs mere