Ansøg om midler

Nødproduktion af ethanol til bekæmpelse af smittespredning

Danmark havde under COVID-19-pandemien brug for, at der blev etableret en øget egenproduktion på en række områder for at komme sikkert og hurtigst muligt igennem COVID-19-krisen. Ethanol til produktion af desinfektionsmidler er et af disse områder.

De danske myndigheder vurderede, at det daglige behov for ethanol i Danmark ville stige til ca. 100.000 liter i døgnet til desinfektion, når samfundet gradvist lukkede op. Da der før ikke var nogen dansk egenproduktion af ethanol i større stil, ville Danmark være meget sårbare.

Novo Nordisk Fonden og Carlsbergfondet har derfor bevilget 17,5 mio. kr. til et konsortium bestående af Staten, Carlsberg, Ørsted og Ree Holding, som blev samlet i et nyoprettet selskab under Rigspolitiet til nødproduktion af ethanol. Produktionen anvendes i desinfektionsmidler såsom håndsprit, der er afgørende for at begrænse smittespredning på bl.a. hospitaler, i beredskabet, og på landets virksomheder.

Erhvervsminister Simon Kollerup udtalete om projektet: ”Som erhvervsminister er jeg utrolig stolt af at se, hvordan danske virksomheder står sammen, tager ansvar og hjælper til, hvor der er brug for det. Vi befinder os i en situation, der kræver ekstraordinære tiltag og nye samarbejder på tværs for at løse vores udfordringer. Jeg synes, det her er et rigtig godt eksempel på, hvad den danske ånd er i stand til. Med det får vi nu skabt et produkt, der er helt nødvendigt lige nu.”

Målet er at producere ca. 36.000 liter ethanol i døgnet, hvilket svarer til ca. 1/3 af det daglige behov i Danmark.

Lars Rebien Sørensen, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden, sagde: ”Der er ikke tilstrækkelig produktion af ethanol i Danmark i dag til at dække efterspørgslen på desinfektionsmidler, hvilket vi kan gøre noget ved hurtigt med dette glimrende initiativ og samarbejde.”

Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand i Carlsbergfondet, sagde: ”Vi er glade for, at det er lykkedes at samle nogle af de største virksomheder og fonde i Danmark bag en afgørende og hurtig indsats for at levere desinfektion til de danske sygehuse. Det viser, at vi i Danmark har en række samfundsstøtter, der både kan og vil bidrage, når det gælder.”

Produktionen af ethanol fandt sted på Ørsteds tidligere demonstrationsanlæg for produktion af 2. generations bioethanol beliggende i Kalundborg. Anlægget blev den 31. marts 2020 solgt til et nyetableret selskab under Ree Holding. Ørsteds medarbejdere har bidraget til opstart og drift af anlægget, som fremadrettet vil blive drevet og stillet til rådighed af Ree Holding. Produktionen er baseret på en fermenteret alkoholbase fra Carlsbergs bryggeri i Fredericia. Alkoholbasen destilleres til 90% og forarbejdes herefter til desinfektion.

De deltagende parter i konsortiet vil ikke tjene penge på produktionen af ethanolen.