menu
https://novonordiskfonden.dk/da/grants/novo-nordisk-fondens-naturfagslaererpris/

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris

Open for applications on
Deadline
June
12
2019
December
06
2019, 12PM (CET)
Award amount:
Up to DKK 250.000 available for granting
Announcement of results:
March 18, 2020

Formål

Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats inden for naturfagene i grundskolens udskoling.

Forudsætning

Prisen er rettet mod lærere i den danske grundskole. Lærere, der underviser inden for fagblokken naturfag, kan komme i betragtning. Det vil sige:

  • Natur/teknologi
  • Fysik/kemi
  • Biologi
  • Geografi
  • Matematik

Hovedkriteriet er, at kandidater har leveret en ekstraordinær undervisningsindsats inden for et eller flere af disse fag. I udvælgelsen lægges der endvidere vægt på, at kandidater:

  • Skaber interesse og motivation for naturvidenskab og teknologi blandt børn og unge
  • Udvikler, anvender og videndeler inspirerende naturfaglige undervisningsmetoder
  • Deltager aktivt i udadrettede naturfagsaktiviteter og/eller indgår i samarbejder på tværs af fag eller uddannelsestrin.
  • Bidrager til at fremme et stimulerende naturfagligt miljø, der kvalificerer kolleger.

Alle kriterier behøver ikke at være mødt, for at en indstillet lærer kan tages i betragtning.

Børn/unge, forældre og kolleger kan komme med forslag til kandidater, men indstillingen skal foregå via den pågældende lærers skoleleder ved indsendelse af skema til Novo Nordisk Fonden. En eller flere lærere samt teams på op til tre personer fra samme skole kan indstilles. Hvis prisen gives til et team, deles beløbet i den personlige hæderspris af prismodtagerne.

Den indstillede lærer skal være indforstået med at blive indstillet. Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris kan ikke modtages af lærere fra samme skole i de følgende fire år efter prismodtagelse, men tidligere indstillede kandidater, der ikke har modtaget prisen, må gerne genindstilles.

Deadline for indsendelse af indstillinger er 6. december 2019 kl. 12.00

Prismodtagere besluttes efter evaluering af en komite nedsat af Novo Nordisk Fonden.

Støtte

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris uddeles årligt og er delt i to priser; en til en lærer øst for Storebælt og en til en lærer vest for Storebælt. Hver pris består af en sum på DKK 250.000 bestående af en personlig hæderspris på DKK 50.000 og DKK 200.000 til skolen. Andelen, som tilfalder skolen, skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning (fx indkøb af eksperimentelt udstyr, opgradering af lokaler eller efteruddannelse). Deltagelse og ophold til Big Bang konferencen 2020 for prismodtager indgår også i prisen.

Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser
Claus Michelsen, Thorleif Frøkjær, Marianne Johansson, Helle Houkjær
Contact
Charlotte Drusebjerg
Administrator
+45 3527 6565