menu
https://novonordiskfonden.dk/da/grants/novo-nordisk-fondens-naturfagslaererpris/

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris

Area
Education and Outreach
Place of research
Denmark
Amount
DKK 250.000
Call opens
August
16
2021
Deadline
November
26
2021, 12PM (CET)
Apply
Call opens
16 Aug 2021
Deadline
26 Nov 2021, 12PM (CET)
Amount
DKK 250.000
Announcement of results:
April 6, 2022
Apply

Formål

Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats inden for naturfagene i grundskolens udskoling.

Forudsætning

Prisen er rettet mod lærere i den danske grundskole. Lærere, der underviser inden for fagblokken naturfag, kan komme i betragtning. Det vil sige:

  • Natur/teknologi
  • Fysik/kemi
  • Biologi
  • Geografi
  • Matematik

Hovedkriteriet er, at kandidater har leveret en særlig undervisningsindsats inden for et eller flere af disse fag. I udvælgelsen lægges der endvidere vægt på, at kandidater:

  • Skaber interesse og motivation for naturvidenskab og teknologi blandt børn og unge
  • Udvikler, anvender og videndeler inspirerende naturfaglige undervisningsmetoder
  • Deltager aktivt i udadrettede naturfagsaktiviteter og/eller indgår i samarbejder på tværs af fag eller uddannelsestrin.
  • Bidrager til at fremme et stimulerende naturfagligt miljø, der kvalificerer kolleger.

Alle kriterier behøver ikke at være mødt, for at en indstillet lærer kan tages i betragtning.

Børn/unge, forældre og kolleger kan komme med forslag til kandidater, men indstillingen skal foregå via den pågældende lærers skoleleder eller skolebestyrelse. En eller flere lærere samt teams på op til tre personer fra samme skole kan indstilles. Hvis prisen gives til et team, modtager hver prismodtager DKK 25.000.

Den indstillede lærer skal være indforstået med at blive indstillet. Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris kan ikke modtages af lærere fra samme skole i de følgende fire år efter prismodtagelse, men tidligere indstillede kandidater, der ikke har modtaget prisen, må gerne genindstilles.

Deadline for indsendelse af indstillinger er 26. november 2021 kl. 12.00

Prismodtagerne udvælges af Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser og vil blive kontaktet direkte i løbet af februar 2022. Priserne overrækkes ved årets Big Bang Konference.

Støtte

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris uddeles årligt og er delt i to priser; en til en lærer øst for Storebælt og en til en lærer vest for Storebælt. Hver pris består af en sum på DKK 250.000 bestående af en personlig hæderspris på DKK 50.000 og DKK 200.000 til skolen. Andelen, som tilfalder skolen, skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning (fx indkøb af eksperimentelt udstyr, opgradering af lokaler, ekskursioner eller efteruddannelse). Deltagelse og ophold på Big Bang konferencen 2022 for prismodtager indgår også i prisen.