Ansøg om midler

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris

Kald åbner
23 September 2022
Kald lukker
28 November 2022 12:00pm (CET)
Tidspunkt for afgørelse
March 22, 2023

Formål

Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats inden for naturfagene i grundskolens udskoling.

Om bevillingen

Beløb

DKK 250.000

Komite

Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser

Kontakt

For grant inquiries
Charlotte Drusebjerg
Senior Grant Lead
+45 3527 6565 CDR@novo.dk

Forudsætning

Prisen er rettet mod lærere i den danske grundskole. Lærere, der underviser inden for fagblokken naturfag, kan komme i betragtning. Det vil sige:

  • Natur/teknologi
  • Fysik/kemi
  • Biologi
  • Geografi
  • Matematik

Hovedkriteriet er, at kandidater har leveret en særlig undervisningsindsats inden for et eller flere af disse fag. I udvælgelsen lægges der endvidere vægt på, at kandidater:

  • Skaber interesse og motivation for naturvidenskab og teknologi blandt børn og unge
  • Udvikler, anvender og videndeler inspirerende naturfaglige undervisningsmetoder
  • Deltager aktivt i udadrettede naturfagsaktiviteter og/eller indgår i samarbejder på tværs af fag eller uddannelsestrin.
  • Bidrager til at fremme et stimulerende naturfagligt miljø, der kvalificerer kolleger.

Alle kriterier behøver ikke at være mødt, for at en indstillet lærer kan tages i betragtning.

Børn/unge, forældre og kolleger kan komme med forslag til kandidater, men indstillingen skal foregå via den pågældende lærers skoleleder eller skolebestyrelse. En eller flere lærere samt teams på op til tre personer fra samme skole kan indstilles. Hvis prisen gives til et team, modtager hver prismodtager DKK 25.000.

Den indstillede lærer skal være indforstået med at blive indstillet. Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris kan ikke modtages af lærere fra samme skole i de følgende fire år efter prismodtagelse, men tidligere indstillede kandidater, der ikke har modtaget prisen, må gerne genindstilles.

Deadline for indsendelse af indstillinger er 25. november 2022 kl. 12.00

Prismodtagerne udvælges af Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser og vil blive kontaktet direkte i løbet af februar 2023. Priserne overrækkes ved årets Big Bang Konference.

Støtte

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris uddeles årligt og er delt i to priser; en til en lærer øst for Storebælt og en til en lærer vest for Storebælt. Hver pris består af en sum på DKK 250.000 bestående af en personlig hæderspris på DKK 50.000 og DKK 200.000 til skolen. Andelen, som tilfalder skolen, skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning (fx indkøb af eksperimentelt udstyr, opgradering af lokaler, ekskursioner eller efteruddannelse). Deltagelse og ophold på Big Bang konferencen 2023 for prismodtager indgår også i prisen.

Grant listings

All the projects we have funded are listed here. You can customise your search by grant year and category and use free text search.
GRANT

Managing a grant

Read more about how to manage a grant and what general information you need as a grant holder.