Ansøg om midler

Det er Novo Nordisk Fondens ambition, at virksomhederne i Novo Gruppen (Novo Holdings A/S, Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S (Novonesis A/S)) positionerer sig som internationalt anerkendte og betydende aktører inden for forbedring af sygdomsbekæmpelse og udnyttelse af naturens ressourcer.

Charter for virksomhederne i Novo Gruppen

Virksomheder i Novo Gruppen – nuværende såvel som kommende – skal gennem en målrettet indsats vise vilje og evne til at leve op til følgende kriterier, som udgør Novo Gruppens charter:

 • Virksomhedens produkter og serviceydelser gør en væsentlig forskel ved at forbedre menneskers livs- og arbejdsvilkår
 • Virksomheden betragtes som fornyer – med hensyn til teknologi, produkter, serviceydelser og/eller tilgang til markedet
 • Virksomheden er blandt de bedste inden for sit område og en udfordrende arbejdsplads
 • Virksomheden opnår konkurrencedygtige økonomiske resultater

Virksomheder i Novo Gruppen forpligter sig til:

 • Værdibaseret ledelse
 • Åben og ærlig dialog med sine interessenter
 • Løbende udvikling af
  • økonomisk ansvarlighed
  • miljømæssig ansvarlighed
  • social ansvarlighed
 • Rapportering i henhold til relevante, internationalt vedtagne, konventioner