Ansøg om midler

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris

Call opens
23 September 2022
Call closes
25 November 2022 12:00pm (CET)
Announcement of results
March 22, 2023
Send application

Purpose

Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats inden for naturfaglig undervisning i grundskolens indskoling og mellemtrin.

About the grant

Beløb

DKK 250.000

Committee

Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser

Kontakt

For grant inquiries
Charlotte Drusebjerg
Grant Manager
+45 3527 6565 CDR@novo.dk

Forudsætninger

Hovedkriteriet er, at kandidater har leveret en særlig undervisningsindsats i faget natur/teknologi i grundskolens indskoling og mellemtrin. I udvælgelsen lægges der endvidere vægt på, at kandidater:

  • Skaber interesse og motivation for naturvidenskab og teknologi blandt børn
  • Udvikler, anvender og/eller videndeler inspirerende naturfaglige undervisningsmetoder
  • Deltager aktivt i udadrettede naturfagsaktiviteter og/eller indgår i samarbejder på tværs af fag eller uddannelsestrin
  • Bidrager til at fremme et stimulerende naturfagligt miljø, der kvalificerer kolleger.

Alle kriterier behøver ikke at være mødt, for at en indstillet lærer kan tages i betragtning.

Børn, forældre og kolleger kan komme med forslag til kandidater, men indstillingen skal foregå via den pågældende lærers skoleleder eller skolebestyrelse. En eller flere lærere samt teams på op til tre personer fra samme skole kan indstilles. Hvis prisen gives til et team modtager hver prismodtager DKK 25.000.

Den indstillede lærer skal være indforstået med at blive indstillet. Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris kan ikke modtages af lærere fra samme skole i de følgende fire år efter prismodtagelse, men tidligere indstillede kandidater, der ikke har modtaget prisen, må gerne genindstilles.

Deadline for indsendelse af indstillinger er 25. november 2022 kl. 12.00

Prismodtagerne udvælges af Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser og vil blive kontaktet direkte i løbet af februar 2023. Priserne overrækkes ved årets Big Bang Konference.

Støtte

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris uddeles årligt og er delt i to priser; en til en lærer øst for Storebælt og en til en lærer vest for Storebælt. Hver pris består af en sum på DKK 250.000 bestående af en personlig hæderspris på DKK 50.000 og DKK 200.000 til skolen. Andelen, som tilfalder skolen, skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning (fx indkøb af eksperimentelt udstyr, opgradering af lokaler, ekskursioner eller efteruddannelse). Deltagelse og ophold på Big Bang konferencen 2023 for prismodtager indgår også i prisen.

Prisen er rettet mod lærere i den danske grundskole. Lærere, der underviser i faget natur/teknologi, kan komme i betragtning.

Grant listings

All the projects we have funded are listed here. You can customise your search by grant year and category and use free text search.
Unsolicited

Unsolicited inquiries

We receive a great number of inquiries, expressions of interest and applications outside of our open calls. To facilitate an effective assessment, unsolicited inquiries, expressions of interest and applications for the Novo Nordisk Foundation should be received according to guidance below.