Ansøg om midler

Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris

Kald åbner
22 August 2024
Kald lukker
22 November 2024 12:00pm (CET)
Tidspunkt for offentliggørelse
Marts 2025
Tilbagevendende kald
August 2025

Formål

Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats indenfor naturvidenskabelig undervisning på ungdomsuddannelserne.

Om bevillingen

Beløb

DKK 250.000

Komite

Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser

Kontakt

For bevillingsforespørgsler
Sofie Hoxer
Grant Specialist
[email protected]

Forudsætninger

Prisen er rettet mod lærere i danske gymnasier. Gymnasielærere, der underviser i de naturvidenskabelige fag kan komme i betragtning. Det vil sige:

 • astronomi
 • biologi
 • bioteknologi
 • fysik
 • geovidenskab
 • kemi
 • matematik
 • naturgeografi
 • teknikfag
 • teknologi

Hovedkriteriet er, at kandidater har leveret en særlig undervisningsindsats inden for et eller flere af disse fag. I udvælgelsen lægges der endvidere vægt på, at kandidater:

 • Skaber interesse og motivation for naturvidenskab og teknologi blandt unge
 • Udvikler, anvender og videndeler inspirerende naturvidenskabelige undervisningsmetoder
 • Deltager aktivt i udadrettede naturfagsaktiviteter og/eller indgår i samarbejder på tværs af fag eller uddannelsestrin
 • Bidrager til at fremme et stimulerende naturfagligt miljø, der kvalificerer kolleger

Alle kriterier behøver ikke være mødt, for at en indstillet lærer kan tages i betragtning.

Elever, forældre og kolleger kan komme med forslag til kandidater, men indstillingen skal foregå via den pågældende lærers rektor eller skolebestyrelse. En eller flere lærere samt teams på op til tre personer fra samme skole kan indstilles. Hvis prisen gives til et team, modtager hver prismodtager DKK 25.000.

Den indstillede lærer skal være indforstået med at blive indstillet. Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris kan ikke modtages af gymnasielærere fra samme gymnasium i de følgende fire år efter prismodtagelse, men tidligere indstillede kandidater, der ikke har modtaget prisen, må gerne genindstilles.

Deadline for indsendelse af indstillinger er 22. november 2024 kl. 12.00

Prismodtagerne udvælges af Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser og vil blive kontaktet direkte i løbet af februar 2025. Priserne overrækkes ved årets Big Bang Konference.

Støtte

Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris uddeles årligt og er delt i to priser; en til en gymnasielærer øst for Storebælt og en til en gymnasielærer vest for Storebælt. Hver pris består af en sum på DKK 250.000 bestående af en personlig hæderspris på DKK 50.000 og DKK 200.000 til gymnasiet. Andelen, som tilfalder gymnasiet, skal anvendes til udvikling af den naturvidenskabelige undervisning (fx indkøb af eksperimentelt udstyr, opgradering af lokaler/inventar, ekskursioner eller efteruddannelse). Deltagelse og ophold ved Big Bang konferencen 2025 for prismodtager indgår også i prisen.

Grant listings

All the projects we have funded are listed here. You can customise your search by grant year and category and use free text search.
GRANT

Managing a grant

Read more about how to manage a grant and what general information you need as a grant holder.