Ansøg om midler

Projektstøtte til fremme af børn og unges viden om muligheder og løsninger inden for naturvidenskab og teknologi

Kald åbner
4 February 2020
Kald lukker
11 March 2020 2:00pm (CET)
Tidspunkt for afgørelse
June 2020
Retningslinjer for ansøgning

Formål

Novo Nordisk Fonden ønsker at fremme naturvidenskabelig almendannelse og styrke interesse, viden og kompetencer inden for naturvidenskab og teknologi blandt børn, unge og befolkningen i Danmark generelt.

Formålet med dette oplag er, at understøtte Åben Skole-samarbejder og øge børn og unges science-kapital ved at give dem inspiration til uddannelser og karrieremuligheder i STEM samt forståelse af, hvordan naturvidenskab og teknologi kan forbedre menneskers liv og samfundets bæredygtighed.

Om bevillingen

Beløb

Up to DKK 6 million per grant

Lokation

Denmark

Kontakt

For grant inquiries
Sofie Hoxer
Grant Specialist
[email protected]

Projektindhold

Der kan søges om støtte til projekter, som understøtter børn og unges science-kapital ved at give dem viden om, hvordan man kan arbejde med naturvidenskab og teknologi, og hvad det kan føre til.

Projekter kan eksempelvis inddrage Åben Skole- og/eller karrierelæringssamarbejder med erhvervsliv, formidlingscentre, organisationer eller videregående uddannelser til at fremvise rollemodeller og illustrere faglærte, professionsrettede og akademiske jobs inden for STEM. Projekter kan også inddrage FN’s verdensmål til at illustrere, hvordan naturvidenskaben kan bidrage til løsningen af væsentlige samfundsproblemer om bæredygtighed, klima og energiproduktion.

Projekter skal være rettet mod målgrupper i grundskoler eller på ungdomsuddannelser. Der kan søges om støtte til udvikling og implementering af metoder, materialer og ressourcer til undervisning, netværk og åben skole samarbejder eller til udviklingsprojekter til kompetenceløft af lærere. Bemærk, at der kun kan søges om støtte til deltagelse i efteruddannelsestilbud, som er udviklet i det ansøgte udviklingsprojekt.

Projekter, der fremviser rollemodeller, uddannelser og karrierer i STEM til børn og unge i deres fritid – eksempelvis via relevante medier, aktiviteter eller udstillinger – er også omfattet af dette opslag.

Forudsætninger

Ansøger skal beskæftige sig med naturvidenskabelig uddannelse og/eller naturvidenskabelig formidling i det danske rigsfællesskab.

Ansøger skal i bevillingsperioden være leder eller projektansvarlig ved en offentlig institution og/eller almennyttig organisation, herunder uddannelsesinstitutioner, vidensinstitutioner, foreninger eller kommuner i Danmark (den administrerende institution).

Private virksomheder kan søge om støtte til ikke-kommercielle projekter med almennyttigt sigte.

Man kan kun være hovedansøger på én ansøgning i de fire opslag inden for uddannelse og formidling i 2020. Der er ikke tilsvarende regler for medansøgere.

Ansøgninger, der emnemæssigt falder inden for dette opslag vil ikke blive behandlet i de to mere generelle opslag: Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer i forår og efterår 2020. Ansøgninger, der falder inden for opslaget Projektstøtte til nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi i efterår 2020 vil ikke blive behandlet i dette opslag.

Læs mere om ansøgeres forudsætninger i ansøgningsvejledningen, som bliver tilgængelig her på siden inden ansøgningsrunden åbner.

Støtte

Der er i alt op til DKK 40 mio. til uddeling til projektbevillinger på DKK 100.000-6.000.000 af op til 6 års varighed.

Der kan i dette opslag søges om støtte til udviklingsprojekter samt til følgeforskning tilknyttet det ansøgte udviklingsprojekt. Opslaget inkluderer ikke rene forskningsprojekter.

Projektet kan være et selvstændigt, afgrænset projekt eller en del af et større projekt, som også støttes af andre partnere.

Støtte gives ikke til:

 • Kommercielle formål
 • Bygninger
 • Overhead (fx husleje, vand, el, varme, vedligeholdelse)

Læs i ansøgningsvejledningen, hvilke projektudgifter, der kan søges om støtte til.

Sprog

Ansøgningssystemet er på engelsk, og ansøgninger skal udfærdiges på dansk eller engelsk. Valg af sprog har ingen indflydelse på evaluering af ansøgningen.

Ansøgningsproces

Ansøgninger skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem NORMA.

Det er vigtigt, at ansøgere læser ansøgningsvejledningen, da den indeholder den fulde tekst om opslag samt detaljeret information om ansøgningsprocessen. Der er link til vejledningen i boksen ’How to apply’ øverst på siden. Vejledningen bliver tilgængelig inden ansøgningsrunden åbner.

Evalueringskriterier

Ansøgninger vil blive evalueret af Novo Nordisk Fondens Komite til fremme af børn og unges viden om muligheder og løsninger inden for naturvidenskab og teknologi ud fra følgende kriterier:

 • Projektets overensstemmelse med opslagets formål
 • Ansøgers og ansøgerinstitutions kvalifikationer og kapacitet
 • Projektets faglige kvalitet
 • Relevans og vigtighed af det foreslåede projekt, og hvordan det bygger på eventuel eksisterende viden og initiativer
 • Projektets plan, metode og gennemførlighed, herunder plan for evaluering og vidensdeling
 • Forventet udbytte hos målgruppen og i form af vidensopsamling
 • Eventuelle medansøgeres/samarbejdspartneres kvalifikationer og kapacitet
 • Hvor relevant: forankring, originalitet, skalerbarhed og muligheder for national udbredelse

Vejledning

Læs mere om opslaget og ansøgningsprocessen i vejledningen.

Se præsentation fra informationsmøderne i København og Vejle her.

Grant listings

All the projects we have funded are listed here. You can customise your search by grant year and category and use free text search.
GRANT

Managing a grant

Read more about how to manage a grant and what general information you need as a grant holder.