Ansøg om midler

Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og formidling 2018

Kald åbner
15 August 2018
Kald lukker
2 October 2018 2:00pm (CET)
Tidspunkt for afgørelse
January 2019
Retningslinjer for ansøgning

Formål

Novo Nordisk Fonden ønsker at fremme naturvidenskabelig almendannelse samt interesse, viden og kompetencer inden for naturvidenskabelig uddannelse.

Om bevillingen

Beløb

Up to DKK 20 million per grant

Komite

Komite for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling

Kontakt

For grant inquiries
Bente Guldbrandsen
Senior Program Lead
[email protected]

Forudsætninger

Ansøger skal beskæftige sig med naturvidenskabelig uddannelse og/eller naturvidenskabelig formidling.

Ansøger kan være en offentlig og/eller almennyttig organisation eller en person.

Enkeltpersoner, som ansøger om støtte, skal være forankret ved en uddannelsesinstitution, vidensinstitution, forening, kommune eller lignende i Danmark (værtsinstitution) i bevillingsperioden.

Eventuelle medansøgere og samarbejdspartnere skal være angivet i ansøgningen (se ansøgningsvejledningen).

Projektfelt

Der kan søges om støtte til projekter inden for STEM-undervisning, naturfagsdidaktisk forskning og formidling af naturvidenskab.
Eksempelvis kan der søges om støtte til udvikling og anvendelse af inspirerende undervisningsmetoder og ressourcer til naturfagsundervisningen samt kompetenceløft af lærere.

Uddannelsesprojekter samt naturfagdidaktiske forskningsprojekter kan være rettet mod dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelser, erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser i Danmark. Den naturfagdidaktiske forskning skal desuden være forankret på en professionshøjskole eller på et universitet i Danmark.

Endvidere kan der søges om støtte til fx talentkonkurrencer, naturvidenskabelige aktivitetscentre og fritidstilbud samt formidlingsprojekter og videnskabsjournalistik. Denne type projekter kan være rettet mod børn, unge og/eller mod den brede befolkning.

Støtte

Projektet kan være et selvstændigt, afgrænset projekt eller en del af et større projekt, som også støttes af andre partnere.

Der er i alt op til DKK 100 mio. til uddeling i 2018 til:

 • Projektbevillinger på DKK 100.000 – 5.000.000 til projekter af op til 4 års varighed (hovedansøger kan være en organisation eller en projektansvarlig)
 • Projektbevillinger på DKK 5.000.000 – 20.000.000 til projekter af 2-6 års varighed (hovedansøger skal være en organisation)

Ansøgninger, som falder uden for ovenstående kategorier, vil ikke blive behandlet.

Man kan kun være hovedansøger på én ansøgning i ansøgningsrunden.

Ansøger kan søge om støtte til følgende udgifter i projektet:

 • Aflønning af ansatte eller tilknyttede til projektet på alle stillingsniveauer inkl. projektledelse. Forskere i tidsubegrænsede stillinger, kan dog ikke søge om midler til egen løn.
 • Driftsudgifter, dvs. direkte udgifter til udvikling, gennemførelse og drift af projektet, herunder materialer og udstyr
 • Faglig formidling/videndeling i form af konferencer, bøger, artikler og anden formidling med direkte oprindelse i projektet
 • Administrationsbidrag (op til 5 pct. af, og inkluderet i, ansøgningens totale budget) til dækning af administrative udgifter, der er direkte relateret til det ansøgte projekts forankring på værtinstitutionen.
 • Følgeforskning i forbindelse med udviklingsprojekter

Støtte gives ikke til:

 • Kommercielle formål
 • Bygninger
 • Overhead (fx husleje, el, vand, vedligeholdelse)

Såfremt ansøger har søgt eller opnået medfinansiering fra anden side, skal dette altid fremgå af budgettet.

Ansøgningsproces

Ansøgninger skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem, som vil være tilgængeligt fra 15. august 2018.

Ansøgninger vil blive evalueret af Novo Nordisk Fondens Komite for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling.

I bedømmelsen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på:

 • Ansøgers og ansøgerinstitutions kapacitet og kvalifikationer
 • Projektets faglige kvalitet og originalitet samt projektdesign/metode
 • Relevans og vigtighed af det foreslåede projekt
 • Projektets gennemførlighed
 • Potentiel impact, skalerbarhed og muligheder for videndeling og national udbredelse
 • Forskningshøjde og forskningsmiljø, hvor relevant for ansøgningen
 • Tilsagn fra andre bidragsydere, hvor relevant for ansøgningen
 • Medansøgeres/samarbejdspartneres kapacitet og kvalifikationer, hvor relevant for ansøgningen.

Grant listings

All the projects we have funded are listed here. You can customise your search by grant year and category and use free text search.
GRANT

Managing a grant

Read more about how to manage a grant and what general information you need as a grant holder.