Ansøg om midler

Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer – 2024

Kald åbner
20 June 2024
Kald lukker
5 September 2024 2:00pm (CEST)
Tidspunkt for afgørelse
December 2024
Tilbagevendende kald
June 2025

Formål

Novo Nordisk Fonden ønsker at fremme naturvidenskabelig almendannelse og styrke interesse, viden og kompetencer inden for naturvidenskab og teknologi blandt børn, unge og befolkningen i Danmark generelt.

Eligibility

Ansøger skal i bevillingsperioden være leder eller projektansvarlig ved projektets administrerende institution. Projektets administrerende institution skal være en offentlig institution og/eller almennyttig organisation, herunder uddannelsesinstitutioner, kommuner, forskningsinstitutioner, museer eller foreninger i det danske rigsfællesskab.

Private virksomheder og producenter kan søge om støtte til ikke-kommercielle projekter med almennyttigt sigte. I det tilfælde er virksomheden selv administrerende institution.

Der er tre opslag inden for uddannelse og formidling i 2024:

 • Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer
 • Projektstøtte til nytænkende kommunikation og oplysende samtale om naturvidenskab og teknologi
 • Projektstøtte til styrkelse af erhvervs og professionsrettede uddannelser indenfor teknologi, bæredygtighed og sundhed

Man kan kun være hovedansøger på en ansøgning i et af de tre opslag. Der er ikke tilsvarende regler for medansøgere. Ansøgninger, der falder inden for opslaget Projektstøtte til nytænkende kommunikation og oplysende samtale om naturvidenskab og teknologi eller Projektstøtte til styrkelse af erhvervs og professionsrettede uddannelser indenfor teknologi, bæredygtighed og sundhed vil ikke blive behandlet i dette opslag.

Om bevillingen

Beløb

Up to DKK 6 Million per grant

Lokation

Denmark

Komite

Komite for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling

Kontakt

Contact regarding content: Thomas Dyreborg Andersen. Contact regarding application/NORMA: Caroline Bjerring.
Thomas Dyreborg Andersen
Senior Project Manager
+45 7730 1501 [email protected]
Caroline Bjerring
Grant Manager
+45 2830 9687 [email protected]

Projektindhold

Der kan søges om støtte til projekter inden for STEM-undervisning, naturfagsdidaktisk forskning og oplevelser med naturvidenskab og teknologi i fritiden. Det gælder også støtte til projekter med fokus på bæredygtighed, klima, energiproduktion, grøn omstilling eller sundhed indenfor fagene håndværk og design samt madkundskab

Uddannelsesprojekter kan være rettet mod dagtilbud, grundskoler, gymnasiale uddannelser samt læreruddannelsen og pædagoguddannelsen. Det er desuden muligt at inkludere lærer- og pædagogstuderende i projekter, såfremt disse retter sig mod praksissamarbejde med dagtilbud og/eller grundskoler.

Eksempelvis kan der søges om støtte til:

 • Udvikling og implementering af metoder, materialer og ressourcer til sciencepædagogik samt undervisning i naturfaglige og naturvidenskabelige fag, herunder matematik
 • Sciencekonkurrencer, talenttilbud samt aktiviteter, der er målrettet specifikke børne- og elevgrupper
 • Udviklingsprojekter til kompetenceløft af lærere og pædagoger. Bemærk, at der kun kan søges om støtte til deltagelse i efteruddannelsestilbud, som er udviklet i det ansøgte udviklingsprojekt.
 • Projekter der omhandler kunstig intelligens, komputationel tænkning og demokratisk digital dannelse.

 

Ved forskningsprojekter og forskningsstipendier inden for naturfagsdidaktik skal forskningen være forankret på et universitet eller en professionshøjskole i Danmark.

Fritidsprojekter kan være rettet mod børn, unge, familier og/eller den brede befolkning. Der kan fx søges om støtte til naturvidenskabelige aktivitetscentre, museer, fritidstilbud eller sommerskoler.

Projektets aktiviteter skal rette sig mod målgrupper i det danske rigsfællesskab.

Støtte

Der er i alt op til DKK 50 mio. til uddeling i efteråret 2024 til projektbevillinger på DKK 100.000-6.000.000 af op til 6 års varighed.

Projektet kan være et selvstændigt, afgrænset projekt eller en del af et større projekt, som også støttes af andre partnere.

Ansøgere kan søge om midler til løn, omkostninger til drift i forbindelse med udstyr, rejser og publikationer, konferencedeltagelse, samarbejdsaktiviteter, projekttillæg (danske universiteter) og administrative omkostninger (hvor relevant) hvilket vil blive udspecificeret i ansøgningsvejledningen, som bliver tilgængelig her på siden.

Støtte gives ikke til:

 • Kommercielle formål
 • Bygninger
 • Overhead (fx husleje, vand, el, varme, vedligeholdelse)

Sprog

Ansøgningssystemet er på engelsk, og ansøgninger skal udfærdiges på dansk eller engelsk. Valg af sprog har ingen indflydelse på evaluering af ansøgningen.

Ansøgningsproces

Ansøgninger skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem NORMA.

Det er vigtigt, at ansøgere læser ansøgningsvejledningen, da den indeholder den fulde tekst om opslag samt detaljeret information om ansøgningsprocessen. Ansøgningsvejledningen vil foreligge på denne side senest 20 juni 2024.

Evalueringskriterier

Ansøgninger vil blive evalueret af Novo Nordisk Fondens Komite for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling ud fra følgende kriterier:

 • Projektets overensstemmelse med opslagets formål.
 • Ansøgers og ansøgerinstitutions kvalifikationer og kapacitet.
 • Projektets faglige kvalitet.
 • Relevans og vigtighed af det foreslåede projekt, og hvordan det bygger på eventuel eksisterende viden og initiativer.
 • Projektets plan, metode og gennemførlighed, herunder plan for evaluering og vidensdeling.
 • Forventet udbytte hos målgruppen og i form af vidensopsamling.
 • Eventuelle medansøgeres/samarbejdspartneres kvalifikationer og kapacitet.
 • Hvor relevant: forankring, originalitet, skalerbarhed og muligheder for national udbredelse.
 • Hvor relevant: Forskningshøjde og forskningsmiljø.

Vejledning

Læs ‘retningslinjer for ansøgning‘ med yderligere information om opslag og ansøgningsproces som vil blive tilgængelig på denne side senest 20 juni 2024.

 

Med forbehold for ændringer i denne tekst frem til d. 20 juni.

 

Grant listings

All the projects we have funded are listed here. You can customise your search by grant year and category and use free text search.
GRANT

Managing a grant

Read more about how to manage a grant and what general information you need as a grant holder.