Ansøg om midler

Projektstøtte til styrkelse af STEM-fag på erhvervsuddannelser – 2022

Kald åbner
15 June 2022
Kald lukker
7 September 2022 2:00pm (CET)
Tidspunkt for afgørelse
December 2022
Tilbagevendende kald
June 2023
Retningslinjer for ansøgning

Formål

Med dette opslag ønsker Novo Nordisk Fonden at bidrage til at styrke interessen for og kvaliteten af undervisningen i STEM-fagene på erhvervsuddannelserne (EUD og EUX), således at elevernes kompetencer inden for STEM-fagene styrkes, og de som færdiguddannede kan udøve deres erhverv på et stærkt naturvidenskabeligt grundlag. Formålet er endvidere at styrke rekrutteringen af elever til STEM-relaterede erhvervsuddannelser.

I ansøgningsvejledningen findes mere information om opslaget samt en nærmere afgrænsning af STEM-fag på erhvervsuddannelserne.

Om bevillingen

Beløb

Up to DKK 6 million per grant

Lokation

Denmark

Kontakt

Contact regarding content: Maj Leth-Espensen. Contact regarding application/NORMA: Julie Krener.
Maj Leth-Espensen
Senior Project Manager
+45 3527 6612 [email protected]
Julie Krener
Grant Manager
+45 2222 6426 [email protected]

Projektindhold

Der kan søges om støtte til projekter, som styrker kvaliteten af undervisningen inden for STEM-grundfag og de STEM-relaterede dele af de uddannelsesspecifikke fag på erhvervsuddannelserne (EUD og EUX). Det gælder også støtte til projekter, som kan styrke STEM-fagenes bidrag til den grønne omstilling i samfundet, herunder også inden for bæredygtig fødevareproduktion. Ansøgere kan også søge om støtte til projekter der har til formål at motivere flere unge til at vælge en STEM-relateret erhvervsuddannelse.

Eksempelvis kan der søges om støtte til:

 • Udvikling og implementering af metoder, materiale og ressourcer til STEM-undervisning, herunder til styrkelse af sammenhængen mellem det STEM-faglige indhold i grundfagene og de uddannelsesspecifikke fag
 • Aktiviteter der har til formål at øge søgning til og gennemførsel af en STEM-relateret erhvervsuddannelse, sciencekonkurrencer, og talenttilbud og aktiviteter rettet mod elever inden for de STEM-rettede erhvervsuddannelser
 • Udviklingsprojekter til kompetenceløft af undervisere inden for STEM-grundfag og de uddannelsesspecifikke fag med STEM-indhold på erhvervsuddannelserne, herunder til styrkelse af helhedsorienteret undervisning. Bemærk, at der kun kan søges om støtte til deltagelse i efteruddannelsestilbud, som er udviklet i det ansøgte udviklingsprojekt

Projektets aktiviteter skal rette sig mod målgrupper i det danske rigsfællesskab.

Der opfordres til, at samarbejde med virksomheder indgår i projekterne.

Forudsætninger

Ansøger skal i bevillingsperioden være leder eller projektansvarlig ved projektets administrerende institution. Projektets administrerende institution skal være en offentlig institution og/eller almennyttig organisation, herunder uddannelsesinstitutioner, videnscentre, foreninger, kommuner eller lignende i det danske rigsfællesskab.

Man kan kun være hovedansøger på én ansøgning i de fire opslag inden for uddannelse og formidling i 2022. Der er ikke tilsvarende regler for medansøgere.

Ansøgninger, der emnemæssigt falder inden for dette opslag, vil ikke blive behandlet i de to opslag: Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer i forår og efterår 2022. Ansøgninger, der falder inden for opslaget Projektstøtte til nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi i efterår 2022 vil ikke blive behandlet i dette opslag.

Læs mere om ansøgeres forudsætninger i ansøgningsvejledningen.

Støtte

Der er i alt op til DKK 20 mio. til uddeling til projektbevillinger på DKK 100.000-6.000.000 af op til 6 års varighed.

Projektet kan være et selvstændigt, afgrænset projekt eller en del af et større projekt, som også støttes af andre partnere.

Støtte gives ikke til:

 • Kommercielle formål
 • Bygninger
 • Overhead (fx husleje, vand, el, varme, vedligeholdelse)

Samarbejdende virksomheder kan ikke modtage støtte fra en projektbevilling.

Læs i ansøgningsvejledningen, hvilke projektudgifter der kan søges om støtte til.

Sprog

Ansøgningssystemet er på engelsk, og ansøgninger skal udfærdiges på dansk eller engelsk. Valg af sprog har ingen indflydelse på evaluering af ansøgningen.

Ansøgningsproces

Ansøgninger skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem NORMA.

Det er vigtigt, at ansøgere læser ansøgningsvejledningen, da den indeholder den fulde tekst om opslag samt detaljeret information om ansøgningsprocessen.

Evalueringskriterier

Ansøgninger vil blive evalueret af Novo Nordisk Fondens komite for STEM-erhvervsuddannelser ud fra følgende kriterier:

 • Projektets overensstemmelse med opslagets formål
 • Ansøgers og ansøgerinstitutions kvalifikationer og kapacitet
 • Projektets faglige kvalitet
 • Relevans og vigtighed af det foreslåede projekt, og hvordan det bygger på eventuel eksisterende viden og initiativer
 • Projektets plan, metode og gennemførlighed, herunder plan for evaluering og vidensdeling
 • Forventet udbytte hos målgruppen og i form af vidensopsamling
 • Potentiale for at styrke den faglige kvalitet ved at involvere virksomheder som samarbejdspartnere
 • Eventuelle medansøgeres/samarbejdspartneres kvalifikationer og kapacitet
 • Hvor relevant: forankring, originalitet, skalerbarhed og muligheder for national udbredelse
 • Hvor relevant: forskningshøjde og forskningsmiljø

Vejledning

Læs ‘Information og vejledning til ansøgere‘ med yderligere information om opslag og ansøgningsproces.

Se tidligere bevillingsmodtagere her.

D. 15. juni afholdte fonden et online informationsmøde om opslaget. Se slides fra mødet her.

Grant listings

All the projects we have funded are listed here. You can customise your search by grant year and category and use free text search.
GRANT

Managing a grant

Read more about how to manage a grant and what general information you need as a grant holder.