Ansøg om midler

Stipendier til Master i scienceundervisning 2023

Kald åbner
14 December 2022
Kald lukker
1 March 2023 2:00pm (CET)
Tidspunkt for afgørelse
April 2023
Retningslinjer for ansøgning

Formål

Formålet med stipendier til Master i scienceundervisning er at understøtte talent og kompetencer blandt undervisere i de naturvidenskabelige fag på ungdomsuddannelserne i Danmark for derved at fremme motiverende, dannende og kvalificerende undervisning i disse fag.

Om bevillingen

Beløb

Up to DKK 600,000 per grant

Lokation

Denmark

Kontakt

For grant inquiries
Charlotte Drusebjerg
Senior Grant Lead
+45 3527 6565 [email protected]
Bente Guldbrandsen
Senior Program Lead
+45 5024 5767 [email protected]

Projektindhold

Der kan søges om stipendier til uddannelsen Master i scienceundervisning, der udbydes af Københavns Universitet. Uddannelsen udgør samlet 1 årsværk (60 ECTS-point) og er tilrettelagt som et deltidsstudium over tre år, så det er muligt at arbejde ved siden af studiet. Formålet med uddannelsen er at efter- og videreuddanne undervisere i de naturvidenskabelige fag og derved koble praksiserfaring med den nyeste viden omnaturfagsdidaktisk forskning.

Uddannelsen består af følgende fagmoduler:

 • Naturfagsdidaktik og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (efterår 2023, 10 ECTS)
 • Deltagerforudsætninger og læringskultur (forår 2024, 5 ECTS)
 • Didaktiske forskningsmetoder (forår 2024, 5 ECTS)
 • Evaluering og feedback (efterår 2024, 10 ECTS)
 • IT, læring og teknologiforståelse i et naturfagsdidaktisk perspektiv (forår 2025, 10 ECTS)
 • Masterprojekt (efterår 2025 – forår 2026, 20 ECTS)

Læs mere om uddannelsens indhold og optag på Københavns Universitets hjemmeside: https://www.ind.ku.dk/efteruddannelse/misu/.På denne side er det også muligt at tilmelde sig Københavns Universitets informationsmøder, der afholdes 6. februar og 21. februar 2023. På informationsmøderne kan der stilles spørgsmål til Novo Nordisk Fondens stipendier.

Bemærk, at Novo Nordisk Fondens ansøgningsfrist til stipendierne er 1. marts 2023, hvilket er to måneder før Københavns Universitets ansøgningsfrist til optag på uddannelsen d. 1. maj 2023.

Forudsætninger

Stipendierne kan søges af leder/rektor på gymnasiale uddannelser (stx, htx, hf, vuc, eller eux), og uddelte stipendier forankres og administreres på gymnasiet/uddannelsesinstitutionen. Rektor kan søge om stipendie til en (eller flere) gymnasielærer(e) i de naturvidenskabelige og/eller teknologiske fag. Gymnasielæreren skal have fast ansættelse på uddannelsesinstitutionen og være indforstået med den indsendte ansøgning.

For at kunne tages i betragtning til et stipendium, skal ansøgningen for gymnasielæreren dokumentere

 • en kandidatgrad med sidefag, bachelor eller kandidatniveau i et eller flere naturvidenskabelige fag
 • fuldført pædagogikum
 • mindst fire års undervisningserfaring fra en ungdomsuddannelse

Ansøgningen skal indeholde tilsagn fra rektor om, at uddannelsesinstitutionen vil administrere udbetaling af stipendiet og godkende, at gymnasielæreren midlertidigt går på deltid for at passe sine studier.

Støtte

Der er i alt op til DKK 6 mio. til uddeling af op til 10 stipendier i 2023. Hvert stipendium er på op til DKK 600.000 og kan dække udgifter til kursusafgift (DKK 110.000 for hele uddannelsen, se priser for enkeltmoduler på Københavns Universitets hjemmeside) samt frikøb af gymnasielærerens tid til studierne. Hvis stipendiet ikke dækker den fulde uddannelsestid på et årsværk fordelt over tre år, skal uddannelsesinstitution og/eller ansøger medfinansiere den resterende tid.

Stipendierne udbetales i én rate til uddannelsesinstitutionen (den administrerende institution). Rektor ved den administrerende institution er ansvarlig for administration og udbetaling af stipendiet over masteruddannelsens periode. Hvis gymnasielæreren under uddannelsesperioden skifter arbejdsplads, skal en eventuel fortsættelse og flytning af stipendiet godkendes af Novo Nordisk Fonden.

Sprog

Ansøgningssystemet er på engelsk, og ansøgninger kan udfærdiges på dansk eller engelsk. Valg af sprog har ingen indflydelse på evaluering af ansøgningen.

Ansøgningsproces

Ansøgninger skal udfyldes og indsendes via Novo Nordisk Fondens ansøgningssystem NORMA. Find link til vejledningen i boksen ’Application guidelines’ øverst på siden. OBS: Denne side opdateres med en ansøgningsvejledning, før opslaget åbner d. 14. december.

Følgende skal indtastes i felterne i NORMA:

 • Kontaktinfo på ansøger (rektor) og administrerende institution
 • Anbefaling og tilsagn fra rektor på den administrerende institution (indtastes i feltet ’Project description’)

Ansøgningen skal vedhæftes følgende dokumentation (i PDF-format):

 • Kort motivation og begrundelse for ønsket om at tage masteruddannelsen fra gymnasielærer (max 1 side)
 • Gymnasielærers CV (max 1 side)
 • Gymnasielærers pædagogikumbevis
 • Gymnasielærers kandidatbevis
 • Eventuel(le) andre anbefaling(er) (ikke obligatorisk)

Evalueringskriterier

Uddelingen af stipendierne besluttes af Novo Nordisk Fonden med udgangspunkt i en begrundet og prioriteret kandidatliste fra et udvalg under Institut for Naturfagenes Didaktik, der evaluerer ansøgningerne ud fra nedenstående kriterier:

 • Gymnasielærers undervisningsindsats, undervisningsexcellence og motivation som beskrevet i den personlige ansøgning samt i anbefaling fra rektor
 • Gymnasielærers eventuelle udgivelse af undervisningsmateriale i et naturvidenskabeligt eller teknologisk fagområde
 • Gymnasielærers eventuelle udvikling eller formidling af undervisningsmetoder (lokalt, regionalt eller nationalt)
 • Gymnasielærers eventuelle erfaring med kompetenceudvikling af kolleger (fx igennem faglige foreninger eller pædagogikum)
 • Diversitet i forhold til køn, geografi og fagområder.

Alle kriterier behøver ikke være mødt, for at en ansøgning kan tages i betragtning.

Grant listings

All the projects we have funded are listed here. You can customise your search by grant year and category and use free text search.
GRANT

Managing a grant

Read more about how to manage a grant and what general information you need as a grant holder.