Ansøg om midler

Stipendier til Master i scienceundervisning

Kald åbner
4 February 2021
Kald lukker
3 May 2021 2:00pm (CET)
Tidspunkt for afgørelse
June 2021
Tilbagevendende kald
2023
Retningslinjer for ansøgning

Formål

Formålet med stipendier til Master i scienceundervisning er at understøtte talent og kompetencer blandt undervisere i de naturvidenskabelige fag på ungdomsuddannelserne i Danmark for derved at fremme motiverende, dannende og kvalificerende undervisning i disse fag.

Om bevillingen

Beløb

Up to DKK 600,000 per grant

Lokation

Denmark

Kontakt

For grant inquiries
Bente Guldbrandsen
Senior Program Lead
[email protected]

Projektindhold

Der kan søges om stipendier til uddannelsen Master i scienceundervisning, der udbydes af Aarhus Universitet i samarbejde med Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet. Uddannelsen udgør 1 årsværk (60 ECTS-point) og er tilrettelagt som et deltidsstudium over tre år, så det er muligt at arbejde ved siden af studiet. Formålet med uddannelsen er at efter- og videreuddanne undervisere i de naturvidenskabelige fag og derved koble praksiserfaring med den nyeste viden om naturfagsdidaktisk forskning.

Uddannelsen består af følgende kurser:

 • Naturfagsdidaktik og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (10 ECTS, efterår 2021)
 • Evaluering og feedback (10 ECTS, forår 2022)
 • IT, læring, motivation og dannelse – et didaktisk perspektiv (10 ECTS, efterår 2022)
 • Praksisudvikling (5 ECTS, forår 2023)
 • Empiriske metoder/temakursus (5 ECTS, forår 2023)
 • Masterprojekt (20 ECTS, efterår 2023 & forår 2024).

Læs mere om uddannelsens indhold og optag på Københavns Universitets hjemmeside: www.ind.ku.dk/misu/. På denne side er det også muligt at tilmelde sig Københavns Universitets informationsmøder, der afholdes 25. februar 2021 og 11. marts 2021. Universitetets ansøgningsfrist til optag på uddannelsen, Master i scienceundervisning, er 1. maj 2021.

Forudsætninger

Stipendierne er rettet mod gymnasielærere eller andre undervisere i de naturvidenskabelige og teknologiske fag på ungdomsuddannelser i Danmark. Ansøger skal have ansættelse på en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (stx, htx, hf, vuc, eux eller eud), og uddelte stipendier forankres og administreres på de gymnasier/uddannelsesinstitutioner, hvor stipendiaterne har ansættelse.

For at kunne tages i betragtning til et stipendium, skal ansøger dokumentere

 • en kandidatgrad i et eller flere naturvidenskabelige fag
 • fuldført pædagogikum (gælder ansøgere fra gymnasiale uddannelser)
 • mindst fire års undervisningserfaring fra en ungdomsuddannelse
 • ansættelse på en ungdomsuddannelse i Danmark
 • støtte fra nuværende ansættelsessted i form af tilsagn fra rektor om, at uddannelsesinstitutionen vil administrere udbetaling af stipendiet og godkende, at ansøger midlertidigt går på deltid for at passe sine studier.

Undervisere, som allerede har gennemført et eller flere kurser på masteruddannelsen, kan som udgangspunkt ikke komme i betragtning. Dette gælder dog ikke for ansøgere i 2023, der påbegynder uddannelsen i 2021 eller senere.

Støtte

Der er i alt op til DKK 6 mio. til uddeling af op til 10 stipendier i 2021. Hvert stipendium er på op til DKK 600.000 og kan dække udgifter til kursusafgift (DKK 90.000) samt op til 80 pct. af ansøgers dokumenterede årsløn, fordelt over tre år. Dermed skal uddannelsesinstitution og/eller ansøger over tre år medfinansiere uddannelsen med i alt 20 pct. af ansøgers årsløn.

Stipendierne udbetales i én rate til uddannelsesinstitutionen, hvor ansøger har ansættelse (den administrerende institution). Leder ved den administrerende institution er ansvarlig for administration og udbetaling af stipendiet over masteruddannelsens periode. Hvis stipendiaten under uddannelsesperioden skifter arbejdsplads, skal en eventuel fortsættelse og flytning af stipendiet godkendes af Novo Nordisk Fonden.

Novo Nordisk Fonden udbyder igen op til 10 stipendier til Master i scienceundervisning i 2023.

Sprog

Ansøgningssystemet er på engelsk, og ansøgninger kan udfærdiges på dansk eller engelsk. Valg af sprog har ingen indflydelse på evaluering af ansøgningen.

Ansøgningsproces

Ansøgninger skal udfyldes og indsendes via Novo Nordisk Fondens ansøgningssystem NORMA. Find link til vejledningen i boksen ’How to apply’ øverst på siden.

Følgende skal indtastes i felterne i NORMA:

 • Kontaktinfo på ansøger og administrerende institution
 • Kort motiveret ansøgning fra ansøger (indtastes i feltet ’Project description’)
 • Ansøgers CV.

Ansøgningen skal vedhæftes følgende dokumentation (i PDF-format):

 • Anbefaling og tilsagn fra rektor/leder på den administrerende institution
 • Lønseddel, der dokumenterer ansøgers lønniveau (inden for de sidste 12 måneder)
 • Ansøgers pædagogikumbevis
 • Ansøgers kandidatbevis
 • Eventuel(le) anbefaling(er) (ikke obligatorisk).

Evalueringskriterier

Uddelingen af stipendierne besluttes af Novo Nordisk Fonden med udgangspunkt i en begrundet og prioriteret kandidatliste fra et udvalg under Institut for Naturfagenes Didaktik, der evaluerer ansøgningerne ud fra nedenstående kriterier:

 • Ansøgers undervisningsindsats, undervisningsexcellence og motivation som beskrevet i den personlige ansøgning samt i anbefaling fra rektor
 • Ansøgers eventuelle udgivelse af undervisningsmateriale i et naturvidenskabeligt eller teknologisk fagområde
 • Ansøgers eventuelle udvikling eller formidling af undervisningsmetoder (lokalt, regionalt eller nationalt)
 • Ansøgers eventuelle erfaring med kompetenceudvikling af kolleger (fx igennem faglige foreninger eller pædagogikum)
 • Diversitet i forhold til køn, geografi og fagområder.

Alle kriterier behøver ikke være mødt, for at en ansøgning kan tages i betragtning.

Grant listings

All the projects we have funded are listed here. You can customise your search by grant year and category and use free text search.
GRANT

Managing a grant

Read more about how to manage a grant and what general information you need as a grant holder.